Rijn-IJssel

Carolien van den Broek

Bestuurslid met de portefeuille Jeugd

Drie vragen aan Carolien:

Wie ben ik?
Carolien van den Broek, Velp. Ontwikkelingspsycholoog met werkervaring in het onderwijs en de zorg voor kinderen en volwassenen met communicatieve problemen.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas?
Omdat ik in mijn eigen omgeving heb gezien hoe effectief Humanitas werkt en hoe een vrijwilliger tot steun kan zijn, en daarmee grotere problemen kan voorkomen.

Wat houdt de portefeuille Jeugd in?
Voor mij: het helpen ondersteunen van het werk van de coördinatoren en vrijwilligers door te zorgen voor de voorwaarden waaronder ze kunnen werken (financieel en organisatorisch). In de praktijk: overleg met gemeenten, fondsen, samenwerkingsoverleg met andere organisaties die hulp en steun verlenen, zorgen dat er afstemming komt en nog veel meer….. 

Wil je Carolien iets vragen of vertellen? Je kunt haar bereiken op het mailadres carohumanitas@gmail.com