Caroliene Rozema

Bestuurslid met portefeuille PR en communicatie

Drie vragen aan Caroliene:

Wie ben ik
Ik ben Caroliene Rozema en woon in Arnhem. Door mijn werk als consultant op het gebied van zorg en ICT ben ik werkzaam door heel Nederland met een vaste thuisbasis in Waardenburg.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas
Al tijdens mijn studie heb ik gezien hoe mooi het werk is dat Humanitas doet. Hierbij staan ze dichtbij de mensen en laten ze hen in hun kracht staan. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen door het ondersteunen van de coördinatoren en vrijwilligers op het gebied van PR en communicatie.

Wat wil je bereiken?
Ik wil bereiken dat het werk van Humanitas, en specifiek de afdeling Rijn-IJssel, meer bekendheid geniet. Hierdoor hoop ik dat het aantal vrijwilligers en het aantal hulpzoekenden, die wij ondersteuning bieden, toeneemt. Zo staan we samen sterker.

Wil je Caroliene iets vragen of vertellen? Je kunt haar bereiken op het e-mailadres pr.rijnijssel@gmail.com