Harold Swartjes

Bestuurslid algemeen / financiën / PR

Drie vragen aan Harold:

Wie ben ik?
Ik ben Harold Swartjes, getrouwd met Petra, in samengesteld gezin met 4 kinderen. Ik woon in Arnhem en werk aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas?
Het geeft mij energie om samen met andere mensen een bijdrage te leveren aan een mooiere samenleving, waarin gelijkwaardigheid voorop staat en plaats is voor iedereen. Dat sluit naadloos aan bij het werk van Humanitas.

Wat wil je bereiken?
Ik wil bereiken dat méér mensen in de regio Rijn-IJssel  op het gebied van welzijn, wonen en zorg tijdelijke ondersteuning krijgen, zodat ze het daarna zelf weer redden. Daarvoor is het belangrijk dat de bekendheid van Humanitas wordt vergroot en dat het aantal vrijwilligers toeneemt. 

Wil je Harold iets vragen of vertellen? Je kunt hem bereiken op het e-mailadres vrz-rijnijssel@gmail.com