Joop Hooijmans

Bestuurslid met portefeuille Thuisadministratie

Drie vragen aan Joop H.:

Wie ben ik?
Joop Hooijmans 68 jaar, ik woon in Huissen en ben geboren in Leidschendam bij Den Haag. Ik heb twee kinderen en twee kleinkinderen.
Na mijn studie elektrotechniek in 1979 ben ik verhuisd naar Huissen en gaan werken bij de KEMA. Hier heb ik diverse technische en leidinggevende functies gehad in het hoogspannings- en kortsluitlaboratorium. Eind 2013 ben ik met pensioen gegaan.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas?
Vrijwilligerswerk heb ik gedaan in besturen van peuterzaal en basisschool tot mijn kinderen van de basisschool af gingen. Vanaf dat moment gestopt met vrijwilligerswerk, maar mij altijd voorgenomen weer met vrijwilligerswerk te beginnen na mijn pensionering.
Humanitas kende ik al van de gezinsvervangende tehuizen in Den Haag, waar mijn zwager (hij had het syndroom van Down ) jaren gewoond heeft. Het was dan ook vanzelfsprekend voor mij om naast andere websites ook  op de website van Humanitas te gaan zoeken naar vrijwilligerswerk. De manier van werken, de waarden van Humanitas en er voor iedereen te zijn spreken mij erg aan.

Wat wil je graag bereiken?
Ik ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Thuis Administratie en ben nu met het kennismaken en inwerken gestart. Het is fijn dat het bestuur van Rijn-IJssel nu weer op sterkte is en dat we naar een stabiele situatie toe kunnen werken. Mijn doel is om zo goed mogelijk de coördinatoren te ondersteunen bij het werken met de vele vrijwilligers en om samen te werken met andere organisaties en overheden op het gebied van thuis administratie. Dit alles om de mensen die een steun in de rug nodig hebben weer op weg te helpen. 

Wil je Joop iets vragen of vertellen? Je kunt hem bereiken op het e-mailadres tahumanitasrij@gmail.com