Rijn-IJssel

Joop Jansen

Bestuurslid met portefeuille Eenzaamheid & Verlies

Drie vragen aan Joop J. :

Wie ben ik?
Mijn naam is Joop Jansen. Ik ben in 1951 in Arnhem geboren en woon nu al weer 23 jaar met mijn echtgenote Ineke in Aerdt. Uit een eerdere relatie heb ik een dochter en een zoon en samen hebben we 3 kleinkinderen. De laatste functie voor mijn prepensioen was Hoofd Facilitaire Zaken & Techniek bij (toen nog) Schouwburg Arnhem en Musis Sacrum. Lange tijd ben ik ook werkzaam geweest bij het Sportbedrijf van de Gemeente Arnhem als Hoofd Overdekte Accommodaties. Van 2006-2010 ben ik wethouder geweest in de Gemeente Rijnwaarden.


Ik heb een zeer lange ervaring in het bestuurswerk binnen allerhande organisaties en verenigingen. Naast Humanitas ben ik als bestuurslid actief bij de Stichting Landschap Rijnwaarden, als procesbegeleider bij de vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen en als coördinator van het ontmoetingspunt alleengaanden bij Caleidoz.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas?
In mijn leven heb ik altijd geprobeerd me zo breed mogelijk maatschappelijk te oriënteren. Nu, na mijn pensionering, probeer ik dat te blijven doen en tevens mijn bestuurlijke ervaring te gebruiken om samen met anderen het leven en de kleine wereld om ons heen een beetje aangenamer te maken. Bij Humanitas hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat wil je bereiken?
Ik ga de portefeuille Eenzaamheid en Verlies behartigen en wil samen met de coördinatoren en de vrijwilligers invulling geven aan de doelstellingen van Humanitas op dit gebied. Hoewel deze onderwerpen vaak zwaarbeladen zijn hoop ik toch dat ik erin slaag om de relativering en de humor (op zijn tijd) erbij iedereen in te houden.

Wil je Joop iets vragen of vertellen? Je kunt hem bereiken op het mailadres ev.rijnijssel@gmail.com