Vrijwilliger Samen Sterker

De activiteit 'Samen Sterker' is er voor mensen die eenzaam zijn of een verlies geleden hebben. Het kan om verschillende vormen van verlies gaan , zoals verlies door de dood, verlies van een baan, verlies van gezondheid, verlies van een huisdier, verlies door scheiding.

Verlies veroorzaakt meestal gevoelens van rouw en verdriet. Ieder mens gaat op zijn eigen manier met dit verlies om. Soms raken rouwende mensen in een impasse en hebben behoefte aan een luisterend oor en een steuntje in de rug. Hiervoor kunnen ze de hulp krijgen van vrijwillige begeleiders, die tijdelijk voor ondersteuning kunnen zorgen.

Voor de gemeentes Arnhem en Rheden zoeken wij vrijwillige begeleiders

Wij vragen:

 • Kandidaten die ervaring met verlies hebben
 • Over goede sociale vaardigheden en inlevingsvermogen beschikken 
 • Over eigen vervoer beschikken
 • Bij voorkeur één dagdeel per week beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk
 • Bereid zijn de cursussen te volgen en deel te nemen aan terugkombijeenkomsten/ intervisies.
 • Bereid zijn te werken vanuit de visie van Humanitas

Wij bieden aan:

 • Een maatschappelijk zinvolle taak
 • Onkostenvergoeding en verzekering
 • Deskundigheidstraining
 • Zelfontplooiing
 • Een prettige werksfeer

Aanmelden en informatie:

Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator van het project Samen Sterker, telefoon 06-35 12 01 45.

Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke reactie met CV sturen naar het mailadres van de afdeling: rijn-ijssel@humanitas.nl ter attentie van de coördinator Samen Sterker.  Of per gewone post naar: Humanitas afdeling Rijn-IJssel. Postbus 640, 6800 AP Arnhem.