Vrijwillig Bestuurslid Portefeuillehouder Financiën

Humanitas is er voor mensen die het even niet alleen redden. We bieden een steuntje in de rug met inzet van goed geschoolde vrijwilligers. De afdeling Rijn-IJssel zorgt voor het wel en wee van de projecten in de regio Arnhem, Doesburg, Rheden, Rozendaal, Duiven, Rijn-waarden, Westervoort, Zevenaar, Lingewaard en Overbetuwe.

We ondersteunen mensen in de thema’s opvoeden en opgroeien, thuisadministratie, verlies en eenzaamheid. Ondersteuning is tijdelijk en heeft als doel zelfredzaamheid te vergroten.

Humanitas Rijn-IJssel zoekt een bestuurslid voor de portefeuille Financiën.

Wat doe je zoal:

 • Je hebt een actieve rol binnen het bestuur in de verdere ontwikkeling van Humanitas en in het bijzonder de professionalisering van de financiële sturing.
 • Het opstellen en bewaking van de begroting, samenstellen van de jaarstukken (in overleg met de financieel administratief medewerker van het district).
 • Het beoordelen van voorstellen op hun financiële haalbaarheid.
 • Het onderhouden van contact met coördinatoren en ondersteuning bij het beheer van de budgetten.
 • Het zorgen voor adequaat gebruik van het Humanitas Registratie Systeem (HRS) en aansturen van de vrijwilliger die is belast met de portefeuille HRS.
 • Je neemt deel aan het districtsoverleg van de portefeuillehouders financiën.

Wat vragen we:

 • Hart voor vrijwilligerswerk.
 • Inzicht in financiën/geldstromen en ervaring hiermee opgedaan in vergelijkbare functies.
 • Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen.
 • Bestuurlijke vaardigheden met een gezonde dosis humor.
 • Voldoende beschikbaarheid om met verschillende betrokkenen te overleggen (soms ook overdag).
 • Dienstverlenende instelling.
 • Kennis van- en affiniteit met - de vereniging Humanitas
 • Tijd en intentie zich voor langere tijd aan het bestuur te verbinden.

Wat bieden we:

 • Boeiend werk
 • Gemotiveerde collega’s
 • Inwerken en training
 • Intervisie en ontmoeting met collega's
 • Digitale Kennisbank
 • Regie over eigen agenda
 • Voldoening in je werk

Wil je meer informatie of je aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met Cor Pont via fa.rijnijssel@gmail.

Terug naar overzicht