Humanitas Netwerkcoaching Zorgzame Buren Leiden

Contacten kunnen ongemerkt en onbedoeld verwateren. Met hulp van Netwerkcoaching pak je de draad weer op.

De aandacht en begeleiding van de netwerkcoach zijn helemaal op jou gericht: wat zijn jouw wensen? Met wie heb je nu al contact en met wie zou je graag (weer) contact willen hebben? Samen met de coach bedenk je op welke manier dat zou kunnen gebeuren. En natuurlijk is er ook ondersteuning bij die belangrijke laatste stap: het daadwerkelijk aanhalen van de banden.

Een nieuw initiatief is het project “Netwerk coach / Zorgzame buren” dat in Alphen aan den Rijn en in Leiden van start is gegaan. De deelnemers, wijkbewoners zijn heel vaak met hun probleem alleen komen te staan, in een isolement geraakt omdat hun persoonlijk netwerk van familie, buren, vrienden en kennissen door allerlei omstandigheden is leeg geraakt.

Humanitas zoekt voor dit project vrijwilligers die worden opgeleid tot netwerkcoach en deelnemes tijdelijk ondersteunen om hun persoonlijk netwerk te verstevigen. Maar ook om actieve burgers te ondersteunen die hand- en spandiensten willen verlenen aan buurtbewoners. En zo bijdragen aan een zorgzame buren. In dit project werkt Humanitas in Alphen aan de Rijn samen met IZO en in Leiden met Libertas.

Bijzondere vereisten voor vrijwilligers

De Netwerkcoach moet in staat zijn zich in andermans wensen en behoeften in te leven zonder de verantwoordelijkheid van de deelnemer over te nemen. Essentieel is dat de Netwerkcoach kan luisteren en in staat is de deelnemer te laten vertellen.

Opleiding via Humanitas

Cursus netwerkcoach; bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

Meer informatie en aanmelding voor hulp of als vrijwilliger

Bel of mail gerust en vrijblijvend met onze coördinator Netwerkcoaching Zorgzame Buren Leiden: Edmund Vaessen, 06-13123113, e.vaessen@humanitas-rijnland.nl