Rijnland

Humanitas NPL jeugdsupport Rijnland

Een maatjesproject, voor jongeren die te maken (hebben) gehad  met Jeugdzorg.

Iedere jongere heeft dromen en wil iets van zijn leven maken. Soms gaat dat niet gemakkelijk. Jeugdsupport kan deze jongeren ondersteunen.

Wat is Jeugdsupport?   

Jeugdsupport is een maatjesproject voor  jongeren (12 tot 25 jaar), waarbij vrijwilligers  jongeren die lang in de (jeugd)zorg zitten ondersteunen met het opbouwen van hun toekomst. Het maatje is geen hulpverlener en neemt ook geen taken van de hulpverlener over. Een maatje is iemand met wie de jongere een goede klik heeft/kan opbouwen; iemand die enthousiast is om met een jongere, activiteiten te ondernemen zodat de jongere plezier ervaart, weer vertrouwen krijgt in zichzelf, in anderen en een netwerk kan opbouwen.

Voor wie?   

Het zijn jongeren die wonen in residentiële instellingen (open en gesloten), ambulant begeleid worden of die instellingen gaan verlaten maar geen eigen netwerk hebben. Kortom jongeren met problemen en die wel een steuntje kunnen gebruiken van iemand die van mens tot mens er voor hem/ haar wil zijn.

Hoe maken we een koppeling?   

Een goede koppeling is heel belangrijk voor het welslagen van het contact. Uitgangspunt is dat de jongere een maatje wil. Zijn of haar wensen en verwachtingen van een maatje zijn richtinggevend voor het maatje dat wij er bij zoeken.

Werkt het?   

Uit soortgelijke projecten blijkt dat de meeste jongeren het prettig vinden dat er iemand die er echt voor hen is en geen hulpverlener is, een tijdje met hem/haar “meeloopt”.

Wat houdt de steun van Humanitas in?    

Het gaat om samen optrekken, samen dingen doen. Dat kan zijn: kletsen, sporten, muziek maken, koken, een opleiding bezoeken, meegaan naar de woningbouwvereniging, gedurende een dagdeel in de één of twee weken, in gemiddeld één jaar.

     (foto: Roy Beusker)

Wat vragen wij van een vrijwilliger?

Ben jij 21 jaar of ouder en wil jij investeren in een jongere die misschien niet de gemakkelijkste is? Ben je bereid om de jongere een tweede, een derde of zelfs een vierde kans te geven? Vind je het leuk om samen dingen te ondernemen. Sta je stevig in je schoenen en geef je niet gauw op? Ben je bereid om een dagdeel in de week/ twee weken, gedurende 1 jaar je te verbinden? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Humanitas Jeugdsupport. Wij zorgen voor een korte opleiding en begeleiding.

Blogs van Jeugdsupport Humanitas-Rijnland

Meer informatie en aanmelding voor hulp of als vrijwilliger

Bel of mail gerust en vrijblijvend met onze coördinator NLP Jeugdsupport.