Lotgenotencontact bij rouw

Bij het verlies van een dierbare kan het fijn zijn via lotgenotencontact te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen. 

Ontmoetingsgroepen

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. 

In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. We staan op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact van het verlies op je dagelijks bestaan? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken? De kosten bedragen € 10,- per bijeenkomst. 

We bieden samen met Issoria Rouwondersteuning twee ontmoetingsgroepen:

Partnerverlies 

Jongeren in de rouw (18-35 jaar)

Nabestaandencafé

Het nabestaandencafé is een plek waar mensen in de rouw, hun naasten en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten rondom een thema.  Naast inzicht en informatie is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling onder leiding van getrainde vrijwilligers. Het café vindt om de maand op de 2e zondagmiddag plaats in het theehuis Veldheim, Laan te Rhijnhof 4 in Leiden.