Over ons

De afdeling

Humanitas afdeling Rijnland is één van de 90 afdelingen van Humanitas. Er zijn relatief kleine en een aantal grotere afdelingen. Rijnland is een middelgrote, zeer actieve afdeling, die financieel gezond is en steeds verder groeit. Eind december 2019 had Rijnland 256 actieve vrijwilligers. De afdeling bestaat naast de vrijwilligers uit leden en is vrij om zich te ontwikkelen zolang dat past binnen de brede kaders van Humanitas. De afdeling Rijnland heeft 125 leden. Eén keer per jaar is er een ledenvergadering. Die kiest een bestuur. Het bestuur stelt de coördinatoren aan en is verantwoordelijk voor de dienstverlening naar leden en niet leden.

Bestuur  

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Het zorgt voor financiering van de activiteiten, zorgt ervoor dat iedereen een opleiding volgt, onkostenvergoeding krijgt en is verzekerd tijdens hun werk. Het bestuur verzorgt ook de publiciteit en werft vrijwilligers.

Voorzitter

Renée Lucas, 06-23697784, r.lucas@humanitas-rijnland.nl

Secretaris

Gerard van der Grind, 06-14474043, g.vdgrind@humanitas-rijnland.nl 

Bestuurslid Financiën

Wailing Valstar, 06-17535738, w.valstar@humanitas-rijnland.nl  

Bestuurslid PR en Communicatie

vacature

Portefeuillehouder Eenzaamheid en Maatjesproject

Hans Kroon, 06-13818099, h.kroon@humanitas-rijnland.nl

Portefeuillehouder Thuisadministratie

Gerard van der Grind, 06-14474043, g.vdgrind@humanitas-rijnland.nl 

Portefeuillehouder Rouw en Verlies

Waarnemer: Renée Lucas, 06-23697784, r.lucas@humanitas-rijnland.nl

Portefeuille Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Saba Rakhshandehroo, 06-13199024, s.rakhshandehroo@humanitas-rijnland.nl

Bestuursadviseurs

Fondsenwerving en PR: Erik Gallé, 06-22715517, e.galle@humanitas-rijnland.nl
Financieel: Jan van den Berg, 06-12686835, j.vd.berg1@hotmail.nl 
ICT: Jan van Steeg, 06-51227305, j.vansteeg@humanitas-rijnland.nl

Coördinatoren

Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun team. Zij nemen vrijwilligers aan, begeleiden hen en zorgen dat zij een introductieprogramma volgen. Zij koppelen cliënt en vrijwilliger en houden contact met de cliënten. In de contactlijst coördinatoren vindt U een overzicht van de coördinatoren van alle activiteiten van Rijnland.