Rijnland

Contactlijst coordinatoren

 

Activiteiten regiobreed Rijnland. 

Steun bij Rouw en Verlies.
Anne Remijn, a.remijn@humanitas-rijnland.nl , tel. 06-13123575
Nelleke van der Oord, n.vanderoord@humanitas-rijnland.nl

Activiteiten Leiden en omstreken. 

Thuisadministratie Leiden.
Peter van Zoeren, p.vanzoeren@humanitas.nl, tel. 06-10000858

Home Start Leiden.
Martine Scholtes, m.scholtes@humanitas-rijnland.nl, 
tel. nr. 085-0448400, mob. 06-35118626

Home Start Leidse regio.
Orpen Duregger, o.duregger@humanitas-rijnland.nl,
tel. nr. 085-0448400, mob. 06-10985673

Samen Optrekken Leiden.
Lyd van de Zwaan, l.vdzwaan@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-57720331, of 071-5765630

Humanitas Netwerkcoaching/Zorgzame Buren, Leiden.
Edmund Vaessen, e.vaessen@humanitas-rijnland.nl,
tel. 06-13123113. 

Activiteiten  Alphen en omstreken. 

Maatjesproject Alphen aan de Rijn. 
Maroeska Olsthoorn,  maatjes.rijnland@humanitas.nl, tel. 06-4853065. 
Nicole van Wieringen, n.vanwieringen@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12981349

Home Start Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop.
Ayada Iqachoura, home-start.alphenadrijn@humanitas.nl of a.iqachoura@humanitas.nl, tel. 06-49040990. 

Activiteiten Duin en Bollenstreek

Thuisadministratie Duin en Bollenstreek.
Peter van Zoeren, p.vanzoeren@humanitas.nl, tel. 06-10000858

Home Start Duin en Bollenstreek.
Amber van Tetterode, a.vantetterode@humanitas.nl, tel. 06-28621740