Rijnland

Contactlijst coordinatoren

 

Activiteiten regiobreed Rijnland. 

Steun bij Rouw en Verlies.
Anne Remijn, a.remijn@humanitas-rijnland.nl , tel. 06-13123575
Nelleke van der Oord, n.vanderoord@humanitas-rijnland.nl

Activiteiten Leiden en omstreken. 

Thuisadministratie Leiden.
Jolanda Hofman, j.hofman@humaniras-rijnland.nl, tel 06-13405043
Loes Renkema, l.renkema@humanitas-rijnland.nl, tel 06-13405043
Guy Maris,  g.maris@humanitas-rijnland.nl, tel 06-13405043
Ernest Kamlade, e.kamlade@humanitas-rijnland.nl, tel 06-13405043

Home Start Leiden.
Martine Scholtes, m.scholtes@humanitas-rijnland.nl, tel. 071-5722700

Home Start Leidse regio.
Orphen Duregger, o.duregger@humanitas-rijnland.nl, tel. 071-5722700

Samen Optrekken Leiden.
Lyd van de Zwaan, l.vdzwaan@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-57720331, of 071-5765630

Humanitas-Match Leiden. 
VACATURE

Humanitas Netwerkcoaching/Zorgzame Buren, Leiden.
VACATURE 

Activiteiten  Alphen en omstreken. 

Maatjesproject Alphen aan de Rijn. 
Maroeska Olsthoorn,  maatjes.rijnland@humanitas.nl, tel. 06-4853065. 
Nicole van Wieringen, n.vanwieringen@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12981349

Home Start Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop.
Ayada Iqachoura, home-start.alphenadrijn@humanitas.nl of a.iqachoura@humanitas.nl, tel. 06-49040990. 
Astrid van Wijk, a.vanwijk@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-21564958

Netwerkcoaching Zorgzame Buren Alphen.
VACATURE 

Activiteiten Duin en Bollenstreek

Thuisadministratie  Duin en Bollenstreek.
Gijs Beukhof, tadb@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12738098
Famke Galema, tadb@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12738098
Pier Schaperkotter, tadb@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12738098
Karin van Oijen-Werring, tadb@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-12738098

Home Start Duin en Bollenstreek.
Amber van Tetterode, a.vantetterode@humanitas.nl, tel. 06-28621740

Samen Optrekken Duin en Bollenstreek. 
Hans Kroon, h.kroon@humanitas-rijnland.nl, tel. 06-13818098