Interview Witte Weekblad

Maatjesproject voor jongeren helpt om drempels over te komen. 

AARLANDERVEENHumanitas biedt een kijkje in de keuken van haar organisatie. Daarom is in het Witte Weekblad een reeks artikelen te vinden over de verschillende afdelingen van deze landelijke vrijwilligersorganisatie. Dit hoofdstuk gaat over het Maatjesproject voor jongeren, door Rijk Huisman

‘Met mijn maatje had ik gelijk al een klik’, vertelt Anne Jonker. Dankzij Humanitas heeft de Aarlanderveense (13) sinds augustus een maatje, dat haar helpt drempels over te gaan, Ismonde Kik (27). Ook zij komt uit Aarlanderveen.

‘Ik vind het gezellig en leuk om samen met haar van alles te doen’, zegt Anne. Het maatje helpt haar niet met het huiswerk dat zij van school, het Leo Kannercollege in Leiden, meekrijgt. ‘We doen spelletjes, kijken samen naar een film, koken, gaan naar Ikea of we rijden paard’, geeft zij een aantal voorbeelden.

‘Ik ben er speciaal voor haar’, benoemt Kik het bijzondere van het contact. ‘Ze is autistisch en allerlei veranderingen kunnen best lastig voor haar zijn. Ik help haar daar bij. Zo ervaart zij dat iedereen eigen regels heeft en dat je daarmee moet leren omgaan. Ze komt ook in aanraking met andere mensen en maakt nieuwe situaties mee.’

Kik is vrijwilligster in het “Maatjesproject voor jongeren” van Humanitas en beleeft daar veel plezier aan. ‘Het is dankbaar werk, je krijgt er veel voor terug. Anne is heel spontaan en open, ik herken er veel van mezelf in.’ Ze weet dat het voor Anne een hele stap is geweest om hulp te vragen: ‘Van mij krijgt ze een heel groot compliment dat ze dat toch heeft gedaan.’

Een maatje wordt voor ongeveer een jaar aan een jongere gekoppeld. Het is de kunst de jongere goed te begrijpen en toch de nodige afstand te bewaren. ‘Logeren is niet toegestaan en ik mag geen cadeaus aannemen!’

Opleiding

Humanitas zorgt voor de nodige opleiding, scholing en bijscholing van een vrijwilliger voordat deze aan een jongere wordt gekoppeld. Kik: ‘Ik heb een Verklaring van gedrag moeten overleggen voordat ik naar de opleiding mocht. Als ik in mijn vrijwilligerswerk met vragen zit, kan ik altijd terecht bij mijn coördinator. Tijdens terugkomdagen heb ik de mogelijkheid om met collega’s ervaringen uit te wisselen.’

Sandra Jonker, de moeder van Anne, is blij met de laagdrempelige ondersteuning die Humanitas biedt. ‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft me op deze organisatie attent gemaakt, zelf had ik er nog nooit van gehoord.’ Over de samenwerking is zij vol lof: ‘Vooraf heb ik met de coördinator een gesprek gehad om de verwachtingen die we van elkaar hebben, door te nemen. Ook met het maatje verloopt de samenwerking soepel.’ Jonker vindt het bijzonder dat Humanitas dit werk doet zonder dat er kosten aan zijn verbonden.

Als coördinator geeft Maroeska Olsthoorn graag alle informatie over het project, zowel aan potentiële vrijwilligers als aan wie een hulpvraag heeft.

Zij is bereikbaar op 06-48530651 en maatjes.rijnland@humanitas.nl
www.humanitas-rijnland.nl     

Terug naar het nieuwsoverzicht