Rijnland

Coördinatoren Thuisadministratie regio Leiden

Steeds meer mensen zitten in de geldzorgen. 
Helpt u ze met uw team eruit te komen? 

De ene na de andere envelop valt op de mat. De ontvanger vreest slecht nieuws. Weg met die post. De deurwaarder komt langs. Rekeningen zijn niet betaald, aanmaningen zijn gemist. Dan gaat het helemaal mis. Zo hebben steeds meer mensen moeite met het regelen van hun geldzaken. Meer dan 50 vrijwilligers van Thuisadministratie van de afdeling Humanitas Rijnland helpen per jaar ruim 200 van hen in de regio Leiden weer op weg, begeleid door 4 vrijwillige coördinatoren. Vanwege het vertrek van coördinatoren na langjarige inzet èn de toename van het aantal aanvragen zoeken wij: 

Coördinatoren Thuisadministratie voor de regio Leiden (vrijwilligersfunctie) 

zij vormen de schakel tussen hulpvragers en onze vrijwilligers. U werkt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Thuisadministratie in het bestuur van de afdeling Rijnland.

Wat gaat u doen?

 • Werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers, ondersteund door een coördinator in dienst van Humanitas.

 • Verzorgen van de intake van hulpvragers en hen zo goed mogelijk matchen met vrijwilligers

 • Onderhouden en opbouwen van contacten met organisaties als de Stadsbank en overige maatschappelijke dienstverleners

 • Verzorgen van publiciteit rond Thuisadministratie

 • Verzorgen van overzichten van activiteiten en maken van een jaarverslag.

Wat biedt u?

 • Ervaring met administratieve / financiële aangelegenheden.

 • Een gemakkelijke omgang met mensen van uiteenlopende achtergronden.

 • Een praktische instelling en organisatietalent.

 • Een flexibele beschikbaarheid van ca. 2 dagdelen per week.

Wat krijgt u?

 • Werken binnen de doelstellingen van Humanitas: gelijkwaardigheid van mensen en het verlenen van tijdelijke ondersteuning gericht op zelfstandig verder functioneren.

 • Een functie met volop mogelijkheden voor uw eigen inbreng.

 • Prettige collega’s waarmee u soepel tot een onderlinge taakverdeling komt

 • Training en ondersteuning op inhoud en methodiek.

 • Inzicht in maatschappelijke en sociale ontwikkelingen

Bij wie solliciteert u?

Gerard van der Grind ontvangt graag uw reactie met een korte samenvatting van uw kennis, ervaring en motivatie, via ggrind@hotmail.com.

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor verdere informatie over de functie via het Districtskantoor Zuidwest Humanitas, telefoon 070-3584284.

Terug naar overzicht