Rijnland

Vacature coordinator

Het Bestuur van Humanitas, afdeling Rijnland is op zoek naar een coördinator Humanitas

Het werk van de (landelijke) vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen weer grip te krijgen op hun eigen leven en weer mee te doen in de samenleving. Verspreid over het hele land zijn ruim 80 lokale/regionale afdelingen actief.

Het bestuur van Humanitas, afdeling Rijnland heeft primair tot taak de afdeling optimaal te laten functioneren en de uitvoering van alle activiteiten door vrijwilligers te ondersteunen. De vrijwilligers van de afdeling Rijnland ondersteunen de afdeling op gebieden zoals opvoeden en opgroeien, sociaal welzijn en thuisadministratie. Dat doen we met hulp van enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor worden opgeleid en begeleid door coördinatoren met kennis en ervaring vanuit Humanitas.

Wij zoeken een coördinator voor de activiteit maatjes jongeren in Leiden. Het betreft een vrijwillige, onbezoldigde functie.

Profiel coördinator

De specifieke deskundigheden van de coördinator liggen op het gebied van organisatie, improvisatie, kennis van de ‘sociale kaart’ en kennis van vraag en aanbod. Hij/zij is de spil van de activiteit in organisatorische zin. De coördinator beschikt over organisatorische kwaliteiten, heeft gevoel voor publiciteit, kan mensen inschatten en kan als persoon enthousiasmeren en binden.

Taken coördinator

De coördinator organiseert de activiteit. De coördinator is verantwoordelijk voor het selecteren van vrijwilligers, de kennismakingsgesprekken met deelnemers, de koppeling van vrijwilligers en deelnemers, de coördinatie van de werkzaamheden en de begeleiding van de vrijwilligers. Ook zorgt hij voor de contacten met andere organisaties, de andere coördinatoren van de afdeling en met het afdelingsbestuur.

De coördinator

 • is verantwoordelijk voor de werving, selectie en de begeleiding van nieuwe vrijwilligers;
 • maakt op basis van de aanmeldingen de koppelingen tussen vrijwilligers en de deelnemers;
 • verzorgt groepsbijeenkomsten voor de vrijwilligers;
 • begeleidt de individuele vrijwilligers en stimuleert hen om deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering;
 • zorgt samen met het district voor de basisintroductie, bijscholing en andere deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers;
 • voert de kennismakingsgesprekken met de cliënt en volgt het verloop van de ondersteuning;
 • overlegt over en/of verzorgt de pr voor de activiteit in samenspraak met het bestuur;
 • geeft informatie van het afdelingsbestuur, het district en de landelijke vereniging door aan de vrijwilligers;
 • ziet erop toe dat de vrijwilligers zich houden aan het vastgelegde beleid;
 • informeert de bestuurlijk vertegenwoordiger;
 • draagt zorg voor de administratieve processen zoals de onkostenvergoedingen en mutaties in het vrijwilligersbestand.

Wij bieden

 • Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie in beweging
 • Vergoeding van gemaakte onkosten en een vrijwilligersverzekering
 • Betrokken en enthousiaste collega coördinatoren en vrijwilligers
 • Opleidingen van de Humanitas academie

Solliciteren

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Renée Lucas (voorzitter) 06-23697784 of mailen naar rijnland@humanitas.nl

Zie voor meer informatie: https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland

Uw motivatie met recent CV kunt u sturen naar bovenstaand mailadres.

 

 

Terug naar overzicht