Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.

Algemeen

Geldzaken of administratie bijhouden; het is niet voor iedereen even gemakkelijk. Als er veranderingen optreden in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld overlijden van een naaste, ziekte, echtscheiding, geboorte, ontslag)  of in  maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen problemen ontstaan met betalingen aan bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en de belastingdienst. Dat leidt bij een toenemend aantal mensen tot schulden en afbetalingsregelingen.

Humanitas Thuisadministratie: weer greep op je geldzaken

Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor om je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Belangrijk is het geven van inzicht in de financiële situatie en trainen van vaardigheden om zelfstandig je administratie te voeren. Het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid totdat je weer greep krijgt op je financiële en administratieve zaken. Onze dienstverlening leidt in veel gevallen tot uitstel en soms zelfs tot het voorkomen van schulden en levert een besparing op in tijd en kosten aan inzet van professionele hulp. Thuisadministratie werkt initiërend en preventief, verwijzend als dat nodig is en biedt nazorg op het gebied van schuldhulp, schuldpreventie en budgetbegeleiding.

Wat kunnen wij doen?

De vrijwilligers van Thuisadministratie kunnen ondersteuning bieden bij:

• het ordenen van de administratie
• de begeleiding naar schuldhulpverlening (SHV)
• het voorkomen van grote financiële problemen (preventief)
• het leren omgaan met geld/grip krijgen op je budget
• het regelen en controleren van automatische betalingen
• het aanvragen van toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag etc.)
• het aanvragen van een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand etc.
• (telefonisch) contact met instellingen en schuldeisers

Hoe gaat het in zijn werk?

Als iemand zich bij Humanitas aanmeldt voor Thuisadministratie wordt er een intakegesprek gevoerd door een coördinator. Deze gaat na hoe de situatie is van de deelnemer en wat voor soort ondersteuning iemand nodig heeft. De coördinator koppelt vervolgens de deelnemer aan een vrijwilliger. Daarbij kan desgewenst rekening gehouden worden met de kennis en ervaring van de vrijwilliger in relatie tot de problematiek van de deelnemer.

Heb je nog vragen, of wil jij je aanmelden, neem dan contact op met de coördinator van Thuisadministratie afdeling Rivierenland.