Rivierenland

Bestuur

Het bestuur stelt zich voor:

Vereniging Humanitas:  één afdeling voor Rivierenland Vanaf 25 januari 2018 zijn twee zelfstandige afdelingen van Humanitas, één voor de Bommelerwaard en één voor de Tieler- en Culemborgerwaarden formeel opgegaan in een nieuwe afdeling: Humanitas Rivierenland.  Het bestuur van Humanitas District-Oost heeft op genoemde datum daarmee formeel ingestemd. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden tijdelijke steun van vrijwilligers in een van de activiteiten. Die steun varieert van hulp bij opvoeden tot ondersteuning bij school, stage en werk. En van hulp bij de financiële administratie of bij begeleide omgangsregeling tot het omgaan met verlieservaringen. De afgelopen twee jaar hebben de beide afdelingen van Humanitas op de thema’s opvoeden en opgroeien al intensief samen gewerkt. Het bundelen van kennis en ervaring op de activiteiten  Homestart (Plus), Match/Jongerenmaatjes/JouwMentor heeft de onderlinge afstemming en samenwerking goed gedaan. Een mooie opmaat voor verdere samenwerking en afstemming was hiermee gelegd. De besturen van de beide afdelingen hebben de handen ineengeslagen om  ook bestuurlijk de krachten te bundelen teneinde adequaat antwoord te blijven bieden op de behoeften vanuit Rivierenland.  Humanitas Rivierenland is geen nieuwe partner op het speelveld van Zorg en Welzijn.  Wel kan door de combinatie van activiteiten naar een breder pakket worden toegewerkt dan voorheen vanuit de twee deelregio’s afzonderlijk.  Een van de uitdagingen is om creatief naar wegen te zoeken om een of meer activiteiten te kunnen uitrollen naar gemeenten waar voorheen de behoefte minder expliciet aanwezig was. Dit zal niet van de ene op de andere dag kunnen gebeuren en vraagt een gedegen verkenning bij gemeenten, sociale wijk- en buurtteams en relevante maatschappelijke organisaties.  Humanitas Rivierenland is een veranderende organisatie in een speelveld dat volop in beweging is.  De website die voor u ligt geeft een inkijk hoe we daarin meebewegen.

Frans van Amelsvoort Voorzitter a.i. Humanitas Rivierenland 

Ik ben Marij Strijbos en sinds oktober 2016 lid van het bestuur van Humanitas. Oorspronkelijk van de afdeling Tieler en Culemborgerwaarden, wat na het samengaan met de afdeling Bommelerwaard de afdeling Rivierenland heet. Voor die tijd werkte ik als beleidsadviseur Jeugd, zorg en Welzijn bij de gemeenten Geldermalsen en later bij de gemeenten Lingewaal en Neerijnen. Van oorsprong ben ik orthopedagoog en van daaruit heb ik steeds speciale aandacht voor jeugd en de opvoedsituatie in het gezin. Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur is dan ook gezinsondersteuning. Mijn verdere ervaring heb ik opgedaan in een welzijnsinstelling op het gebied van de aanpak van onderwijsachterstanden en leidinggeven aan kinderopvang. Door het preventieve karakter van de programma’s van Humanitas vind ik het fantastisch om mij als bestuurslid hiervoor in te zetten.

Mensen tot hun recht laten komen, verbinden en laten groeien is een belangrijke drijfveer in mijn werk. Ik ben rustig, geduldig, uitnodigend en behandel mensen met respect. Verder ben ik open, eerlijk en direct. Ik ben een ervaren en gedreven maatschappelijk werker met gevoel voor humor. Dit alles kan ik ook inzetten bij mijn functie als bestuurslid bij Humanitas Rivierenland.

Margo Claessens  Bestuurslid Humanitas Rivierenland

Mijn naam is Roger Landwehr. Ik woon sinds 1995 met veel plezier in de gemeente West Betuwe. Ik ben getrouwd en heb 3 volwassen kinderen. Ik ben een sociaal bewogen ondernemer die middenin de maatschappij staat. Ik ben in augustus 2017 bestuurder geworden en ik ben verantwoordelijk voor de portefeuille Thuisadministratie. Het feit dat we naast en achter onze deelnemers en vrijwilligers staan en niet erboven spreekt mij zeer aan bij Humanitas. Ik voel me bevoorrecht dat ik een steentje mag en kan bijdragen voor diegenen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben.

Mijn naam is Rolf Plomp.

Ik ben verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling Rivierenland

De functie van secretaris is vacant.