Bestuur

Het bestuur stelt zich voor:

                   

Bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is John Leijdekkers. Ik ben in 1956 geboren in Nijmegen en woon sinds 1980 in de Bommelerwaard. Ik ben getrouwd en trotse vader en opa van twee kinderen en twee kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur van een basisschool. Naast mijn werk ben ik politiek actief in de gemeente Maasdriel.  Ik ben sinds 2014 lid van het bestuur van de afdeling Bommelerwaard van Humanitas. Na het vertrek van Frans van Amelsfoort even na de fusie met de afdeling Tieler en Culemborger Waarden mocht ik op onze nieuwjaars bijeenkomst het stokje van Frans overnemen. Ik vind het een grote eer dat ik als voorzitter mijn bijdrage mag leveren aan het goede werk van Humanitas in het algemeen en van de afdeling Rivierenland in het bijzonder.

Pieter

Hallo, 

Ik ben Pieter van Vuuren 55 jaar en vader van drie lieverds. Sinds februari 2019 vervul ik binnen dit mooie bestuur de functie van secretaris. Ik ben opgegroeid in de Bommelerwaard maar woonachtig in Rosmalen. Voor deze functie ben ik twee jaar actief geweest als vrijwilliger bij Humanitas Noord-Oost Brabant en ’s-Hertogenbosch project Eenzaamheid (Tandem). Hier heb ik Humanitas ook leren kennen. Ik geloof in de eigen kracht van de mens en de plicht om elkaar tot steun te zijn. De uitgangspunten van Humanitas sluiten hier mooi bij aan.  Mijn roots liggen in de psycho-sociale hulverlening, welzijnsbeleid en organisatie sociologie. Toch ben ik, door bijzondere omstandigheden, vooral huisman met zorgtaken geweest en mijn kennis in vrijwilligerswerk tot uiting gebracht. Naast Jeugd en Jongerenwerk en festivals ben ik als secretaris binnen een afdeling van AbvaKabo geweest. Verder zet ik mij in voor het Beatrix Spierfonds. Ook binnen Humanitas Rivierenland wil ik, middels mijn kennis en kunde, graag iets terug doen voor de samenleving als dank voor alle steun die ik daaruit ontvang.  

Pieter. 

Ik ben Marij Strijbos en sinds oktober 2016 lid van het bestuur van Humanitas. Oorspronkelijk van de afdeling Tieler en Culemborgerwaarden, wat na het samengaan met de afdeling Bommelerwaard de afdeling Rivierenland heet. Voor die tijd werkte ik als beleidsadviseur Jeugd, zorg en Welzijn bij de gemeenten Geldermalsen en later bij de gemeenten Lingewaal en Neerijnen. Van oorsprong ben ik orthopedagoog en van daaruit heb ik steeds speciale aandacht voor jeugd en de opvoedsituatie in het gezin. Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur is dan ook gezinsondersteuning. Mijn verdere ervaring heb ik opgedaan in een welzijnsinstelling op het gebied van de aanpak van onderwijsachterstanden en leidinggeven aan kinderopvang. Door het preventieve karakter van de programma’s van Humanitas vind ik het fantastisch om mij als bestuurslid hiervoor in te zetten.

Mijn naam is Roger Landwehr. Ik woon sinds 1995 met veel plezier in de gemeente West Betuwe. Ik ben getrouwd en heb 3 volwassen kinderen. Ik ben een sociaal bewogen ondernemer die middenin de maatschappij staat. Ik ben in augustus 2017 bestuurder geworden en ik ben verantwoordelijk voor de portefeuille Thuisadministratie. Het feit dat we naast en achter onze deelnemers en vrijwilligers staan en niet erboven spreekt mij zeer aan bij Humanitas. Ik voel me bevoorrecht dat ik een steentje mag en kan bijdragen voor diegenen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben.

Mijn naam is Rolf Plomp.
Ik ben verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling Rivierenland.
58 jaar, woonachtig te Hedel, getrouwd en drie kinderen.
Eigenaar van administratie & advieskantoor Bommelerwaard.
Actief voor Humanitas sinds eind 2016.

 

Ik ben Nancy Bekkers –van Binsbergen. Getrouwd en trotse moeder van een vijftienjarige jarige puber.  

Ik werk al  meer dan 20 jaar in de kinderopvang, waarvan de laatste tien jaar als operationeel manager. 

Mijn motto; 

Ieder kind heeft recht op een aantrekkelijke en leerzame omgeving waar het zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Voor mij is dit niet alleen voor kinderen belangrijk, maar voor alle mensen in onze maatschappij. Iedereen heeft het nodig om gekend en gezien te worden, mee te mogen doen en een bijdrage te leveren in de maatschappij.
Hierbij uitgaan van hun eigen kracht! 

Dankzij mijn werkzaamheden heb ik kennis en ervaring is huis die ik graag wil inzetten als vrijwilliger bij een organisatie die in mijn ogen in het teken staat en van belang is voor de mensen in onze maatschappij. Humanitas sluit hier voor mij bij aan en begin januari 2019 ben ik dan ook toegetreden als lid van het bestuur ( portefeuille BOR) van Humanitas afdeling Rivierenland.   

Mijn eerste aanwezigheid als bestuurslid was bij de nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Rivierenland. Een hele mooie gelegenheid om direct al kennis te maken met veel vrijwilligers die aangesloten zijn bij Humanitas. 

Het beeld wat ik gevormd heb over waar Humanitas voor staat werd op deze avond voor mij bevestigd. Bij Humanitas werken vrijwilligers vanuit hun hart met allemaal als doel het voor iemand anders die nu even in een moeilijk periode zit een beetje makkelijker te maken.  En aan dat doel wil ik dan ook graag mijn steentje bijdragen.