Over Ons

Wij zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht, het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te pakken.

Sinds 2008 is Humanitas actief in deze regio. Wij werken dicht bij de mensen in de steden en dorpen. De dienstverlening van Humanitas is veelal kleinschalig en persoonlijk. Onze vrijwilligers helpen mensen om zelf iets aan hun situatie te veranderen. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Onze activiteiten zijn: Home-start, Match en Thuisadministratie.

De primaire taak van het bestuur is het faciliteren van Humanitas activiteiten. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor de in- en externe communicatie, het begeleiden van coördinatoren en vrijwilligers en het werven van financiële middelen. Dit alles in samenwerking met het districtskantoor Oost. De coördinatoren werven, scholen en begeleiden de vrijwilligers.

Onze afdeling omvat de gemeenten Buren, Culemborg,  Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Ons team bestaat uit vijf coördinatoren, zeven bestuursleden en honderddertig getrainde vrijwilligers.

Coördinatoren

Enid van der Zijden-Baars
e.vanderzijden@humanitas.nl
Coördinator Thuisadministratie & Get a Grip
06 13 12 31 71

Sonja van Herk
s.vanHerk@humanitas.nl
Coördinator Opvoeden en Opgroeien
06 35 11 88 00

Ingrid Veerman
i.veerman@humanitas.nl
Coördinator Opvoeden en Opgroeien
Tel. 06 23 36 61 59

Anne Wöstmann
a.wostmann@humanitas.nl
Coördinator Opvoeden en opgroeien
Tel. 06 516 838 4

Renske van de Leemkolk
r.vandeleemkolk@humanitas.nl
Coördinator Opvoeden en opgroeien
Tel. 06 51 10 88 02

Bestuur

John Leijdekkers (voorzitter)
Pieter van Vuuren (secretaris) - rivierenland@humanitas.nl
Rolf Plomp (penningmeester)
Marij Strijbos (portefeuillehouder Gezinsondersteuning)
Roger Landwehr (portefeuillehouder Thuisadministratie)
Hanneke Westerlaken (portefeuille PR)
Edwin Ton (fondsenwerving)