Rivierenland

Over Ons

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.

Sinds 2008 is Humanitas actief in deze regio. Wij werken dicht bij de mensen in de steden en dorpen. De dienstverlening van Humanitas is veelal kleinschalig en persoonlijk. Onze vrijwilligers helpen mensen om zelf iets aan hun situatie te veranderen. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Onze activiteiten zijn: BOR, Home-start, Match, Mentor Maatjes, Steun bij verlies en Thuisadministratie.

De primaire taak van het bestuur is het faciliteren van Humanitas activiteiten. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor de in- en externe communicatie, het begeleiden van coördinatoren en vrijwilligers en het werven van financiële middelen. Dit alles in samenwerking met het districtskantoor Oost.

Onze afdeling omvat de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Ons team bestaat uit zeven bestuursleden, vijf coördinatoren en honderddertig getrainde vrijwilligers.

Bestuur

Frans van Amelsvoort (voorzitter)
Vacature (secretaris) - rivierenland@humanitas.nl
Rolf Plomp (penningmeester)
Marij Strijbos (portefeuillehouder Gezinsondersteuning)
John Leijdekkers (portefeuillehouder Gezinsondersteuning)
Rodger Landwehr (portefeuillehouder Thuisadministratie)
Margo Claessens (portefeuillehouder BOR)

l