Rivierenland

Secretaris

Hoofdtaken:

1.    verenigingstaken

2.    ondersteunende  taken

3.    organisatie verenigingsnetwerk

 

Functieomschrijving:

  • Hij of zij ondersteunt de voorzitter en heeft vooral een bewakende rol in de planning
  • Helpt de voorzitter bij voorbereiding bestuursoverleg (verzorgen van stukken t.b.v. bestuursvergaderingen, verslaglegging incl. Jaarverslag, opmaak agenda’s, archivering, dossiervorming)
  • Stelt samen met de overige bestuursleden het werkplan van de afdeling en het jaarverslag op en denkt mee over de toekomst van Humanitas Rivierenland
  • Bewaakt de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekening van de afdeling
  • Coördineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie
  • Heeft de eindverantwoordelijkheid bij het juist laten archiveren van formele stukken volgens de richtlijnen van Humanitas
  • Legt de formele vergaderingen van het bestuur vast (notuleren)
  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering
  • Verantwoordelijk voor het beheer van de  ledenregistratie/vrijwilligersregistratie
  • Belast met de informatieverzorging  In samenwerking met PR& Communicatie bestuurder aan andere bestuursleden, leden en vrijwilligers.

Vaardigheden:

vermogen om in teamverband te kunnen  werken

goede contactuele eigenschappen

uit informatiestromen tijdig belangrijke zaken destilleren

goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

planmatig, ordelijk

 

Wil jij een prettige gevoel krijgen en iets voor een ander betekenen? Wil jij een bijdrage leveren aan de maatschappij? Ben je op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie?

 

Meld je nu aan via rivierenland@humanitas.nl als bestuurder of vrijwilliger!

 

Onze inzet is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening. Tijdelijke steun van een vrijwilliger heeft een preventief karakter waardoor de noodzaak van professionele hulpverlening minder wordt.

Terug naar overzicht