Rivierenland

Voorzitter

Intern gericht:

 • Belast met de algemene  leiding van de afdeling
 • Leiding geven aan verenigingsbijeenkomsten (bijv. vergaderingen en overlegsituaties)
 • Enthousiasmerend kunnen optreden
 • Geeft leiding aan het coördinatorenoverleg
 • Verbindend vermogen, zowel tussen de activiteiten als tussen bestuur en coördinatoren)
 • Oog voor proces- en productontwikkeling
 • Initiërend kunnen optreden t.a.v. kennisdeling en kwaliteitsverbetering
 • Naast sociale betrokkenheid ook oog voor zakelijkheid

Extern gericht:

 • Actief in netwerken, zowel binnen Humanitas (afdelingsniveau en district) als naar externe omgeving (lokale overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen)
 • Neemt deel aan het districtsvoorzittersoverleg 2x per jaar in Zutphen
 • Profileren en positioneren van Humanitas Rivierenland in de regio
 • Aanspreekpunt voor externe partners

Vaardigheden:

vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven

kan mensen binden en enthousiasmeren

kan vernieuwing/versterking uitdragen

goede contactuele eigenschappen; graag naar binnen en buiten optreden en netwerken

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

spreken in het openbaar

ervaring met onderhandelen

ervaring met conflicthantering 

 

Wil jij een prettige gevoel krijgen en iets voor een ander betekenen? Wil jij een bijdrage leveren aan de maatschappij? Ben je op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie?

 

Meld je nu aan via rivierenland@humanitas.nl als bestuurder of vrijwilliger!

 

Onze inzet is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening. Tijdelijke steun van een vrijwilliger heeft een preventief karakter waardoor de noodzaak van professionele hulpverlening minder wordt.

Terug naar overzicht