Tandem

Humanitas Tandem: vrijwilligers helpen mensen bij het opbouwen van een sociaal netwerk

Wat is het?

Humanitas Tandem is voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Ben je 23 jaar of ouder, maar nog geen 56 en woon je in de gemeente 's-Hertogenbosch? Dan kun je bij ons terecht. Wanneer je ouder bent dan 55 kun je terecht bij Divers voor een participatiecoach/

Een vrijwilliger van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en vrijwilliger ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Hoe werkt het?

Samen met de vrijwilliger spreken jullie één keer per week, of één keer in de twee weken af. Een goed gesprek, wandelen, tuinieren, hardlopen, een bezoek aan een museum of een gezellig kopje koffie op een terrasje; het kan van alles zijn, net waar jij behoefte aan hebt. Ongeveer één jaar ondersteunt je vrijwilliger jou om je het plezier en zelfvertrouwen te geven dat je nodig hebt. Zo kun je straks zelf nieuwe contacten leggen en oude onderhouden. Verwacht niet dat een vrijwilliger kant-en-klare oplossingen biedt voor al je problemen, maar hij of zij kan je wel op weg helpen. Bovendien traint Humanitas alle vrijwilligers voordat ze aan de slag gaan en worden ze ook daarna goed begeleid.

Aanmelden?

Als je je aanmeldt, bespreek je tijdens een kennismakingsgesprek met de coördinator waarmee we je kunnen helpen. Jouw vragen zijn daarbij het uitgangspunt; we stemmen de ondersteuning af op wat voor jou nodig is. Dit kan een vrijwilliger zijn die aan je gekoppeld wordt, een training of een groep waar je aan deel kunt nemen, zoals bijvoorbeeld het Vriendencafé.

Indien je in aanmerking komt voor individuele ondersteuning, koppelt de coördinator je aan een vrijwilliger. Als het klikt, spreken jullie één keer per week af. Is er geen klik, dan bekijken we of er een andere vrijwilliger beschikbaar is. Na 'n maand of twee vraagt de coördinator aan allebei of de klik er nog steeds is.

Contact met andere deelnemers?

Wanneer er geen passende vrijwilliger beschikbaar is of individuele ondersteuning niet de juiste weg is, bekijken we andere mogelijkheden om meer in contact te komen met andere mensen. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan de training "Uit je eenzaamheid", deze is ontwikkeld in samenwerking meet het Regionaal Trainingscentrum. Tijdens de training werk je aan zelfvertrouwen, keuzes maken en stappen zetten. Lees meer

Direct in contact komen met andere deelnemers kan bij ons "Vriendencafé", een laagdrempelige manier om onder de mensen te komen in een prettige omgeving. Lees meer

Meer informatie?

Neem contact op met de coördinator van Humanitas Tandem, Jacqueline Vermeulen. Dit kan via j.vermeulen@humanitas.nl of telefoon 0624700393.