's-Hertogenbosch

Eenzaamheid

Humanitas is één van de kartrekkers van Samen is leuker in ’s-Hertogenbosch. Wij zetten ons, samen met Divers en de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in voor een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich bezighouden met het thema eenzaamheid.
Doel: eenzaamheid verminderen.

In Nederland heeft één op de drie mensen te maken met eenzaamheid. In ’s-Hertogenbosch is dit niet anders. Eenzaamheid is een complex probleem. Een probleem dat veel organisaties bezighoudt. Gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties: allemaal proberen zij op de één of andere manier eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Samen is leuker zet zich in voor een sterk lokaal netwerk waarin de leden van elkaar leren, elkaar steunen en elkaar versterken in de strijd tegen eenzaamheid. De kernleden van Coalitie Erbij in ’s-Hertogenbosch zijn: Humanitas, Welzijn Divers, Sensoor, de Zonnebloem en Resto VanHarte. Daarnaast werken we samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Resultaten samenwerking

Infopunt Ontmoeting en Contact
Het infopunt geeft informatie en advies aan bewoners die behoefte hebben aan meer contact met anderen of zich aan willen sluiten bij ontmoetingsactiviteiten. Bij het infopunt kan men zich aanmelden voor een participatiecoach. Bewoners, vrijwilligers en professionals die eenzaamheid gesignaleerd hebben kunnen met hun signalen terecht bij het infopunt voor verwijzing en overleg.
Mail: ontmoeting.en.contact@divers.nl
Telefoonnummer infopunt Ontmoeting en Contact: 0621195429

Gemeentelijke website "Samen is Leuker"
www.s-hertogenbosch.nl/samen-is-leuker

Chatmaatje contact
Getrainde vrijwilligers van Humanitas en Divers begeleiden deelnemers in een traject gericht op uitbreiding van hun netwerk. De vrijwilliger brengt samen met de deelnemer mogelijkheden tot contact en ontmoeting in kaart en ondersteunt de deelnemer bij de uitvoering van het plan. We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwiligers! Zie hiervoor ook www.platform073.nl