's-Hertogenbosch

Samen is Leuker

Samen is leuker Humanitas is één van de kartrekkers van Samen is leuker in ’s-Hertogenbosch. Wij zetten ons, samen met Divers en de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in voor een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Doel: eenzaamheid verminderen.

In Nederland heeft één op de drie mensen te maken met eenzaamheid. In ’s-Hertogenbosch is dit niet anders. Eenzaamheid is een complex probleem. Een probleem dat veel organisaties bezighoudt. Gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties: allemaal proberen zij op de één of andere manier eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Samen is Leuker zet zich in voor een sterk lokaal netwerk waarin de leden van elkaar leren, elkaar steunen en elkaar versterken in de strijd tegen eenzaamheid.

Enkele resultaten van de samenwerking

Tandem/Participatie coaches (deelnemers tot 55 jaar Humanitas Tandem en deelnemers boven 55 jaar Divers participatiecoaches)

Getrainde vrijwilligers van Humanitas en Divers begeleiden deelnemers in een traject van maximaal één jaar, gericht op uitbreiding van hun netwerk en participatie. Dit om te voorkomen dat mensen zich (nog meer) isoleren. De vrijwilliger brengt samen met de deelnemer mogelijkheden tot contact, verbinding en ontmoeting in kaart en ondersteunt de deelnemer bij de uitvoering van het plan. Het is dus gerichte ondersteuning van mens tot mens. We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers! Zie hiervoor ook de vacatures op deze website en www.platform073.nl

Infopunt Ontmoeting en Contact

Het infopunt geeft informatie en advies aan bewoners die behoefte hebben aan meer contact met anderen of zich aan willen sluiten bij ontmoetingsactiviteiten. Bij het infopunt kan men zich aanmelden voor een participatiecoach. Bewoners, vrijwilligers en professionals die eenzaamheid gesignaleerd hebben kunnen met hun signalen terecht bij het infopunt voor verwijzing en overleg.

Mail: ontmoeting.en.contact@divers.nl
Telefoonnummer infopunt Ontmoeting en Contact: 06 2119 5429
Gemeentelijke website "Samen is Leuker" 

Samen is Leuker

Met 'Samen is Leuker' gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid in 's-Hertogenbosch. Hierin werken we samen met gemeente 's-Hertogenbosch en Divers.

//www.youtube-nocookie.com/embed/g1DxYI_KtzQ