Onze Vrijwilligers

Wij hebben drie soorten vrijwilligers. Wat voor type ben jij? En wat mag jij als vrijwilliger van ons verwachten?

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, districten en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast  bedenk je nieuwe activiteiten en doe je aan fondsenwerving. Ook onderhoud je contact met de lokale omgeving.

We hebben ook een jongerenraad voor bestuurlijke vrijwilligers jonger dan 30jaar .

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Zij kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is of die net uit de gevangenis komt. Of je helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving of iemand met het ordenen van de administratie.

Vrijwilliger worden?

Meld je online aan of neem contact met ons op

Vrijwilligers van Humanitas gaan altijd goed voorbereid aan de slag:

Scholing:

Al onze vrijwilligers zijn goed voorbereid. Ze volgen een basistraining en wonen relevante bijeenkomsten bij. En zo nodig krijgen ze ook één of meerdere vervolgtrainingen.

Lees meer over onze scholingen.

Begeleiding: persoonlijke ondersteuning

Vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem of haar kunnen ze terecht met al hun vragen. Ook ondersteunt de coördinator door het organiseren van terugkombijeenkomsten waarin vrijwilligers elkaar ontmoeten.