22 maart Verwijzerslunch

DEN BOSCH – Humanitas Den Bosch bracht 22 maart 115 deelnemers van vele maatschappelijke organisaties uit (regio) Den Bosch bijeen. Door de toenemende complexiteit van hulpvragen zijn steeds meer partijen betrokken bij de ondersteuning. Goede samenwerking en op de hoogte zijn wie welke expertise heeft is daarom erg belangrijk.

Het afgelopen jaar werd Humanitas veelvuldig geconfronteerd met een combinatie van laaggeletterdheid, schulden, psychische problematiek als gevolg van overlijden, echtscheidingen, verslavingen enzovoorts. Daarnaast heeft niet iedereen even goede digitale vaardigheden. Bij complexere hulpvragen zijn vaak meerdere instanties en organisaties betrokken. Grote, landelijke instanties zoals Jeugdbescherming en GGD, maar ook lokale hulpverlenende organisaties als Juvans en het Sociaal Wijkteam. Elske  Janssen-Ros van Humanitas is verheugd over het hoge aantal deelnemers voor deze bijeenkomst. "Dit geeft aan dat er grote bereidheid is om te werken aan een betere samenwerking en effectieve aanpak van de complexe problematiek. Door een goede samenwerking kan snel en gemakkelijk worden doorverwezen naar de juiste expertises en kunnen de beroepsmatige- en vrijwillige krachten de zelfredzaamheid van de mensen versterken." 

Terug naar het nieuwsoverzicht