Eerste maatjes Humanitas Jeugdsupport gekoppeld

Onlangs zijn de eerste vrijwilligers van Humanitas Jeugdsupport gekoppeld. Het komende jaar bieden zij elk afzonderlijk ondersteuning aan een jongere of jongvolwassene die contact heeft of heeft gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Als maatjes ondernemen zij leuke activiteiten en helpen zij met het oplossen van alledaagse problemen. De vrijwilligers en deelnemers zijn enthousiast over de matches die zijn gemaakt. Eén van de deelnemers vertelt: "Ik durf haar recht in de ogen aan te kijken, en dat is niet vanzelfsprekend". Nu de eerste koppelingen lopen, zoekt Humanitas Jeugdsupport weer nieuwe vrijwilligers. Ook jongeren die hulp nodig hebben, kunnen zichzelf altijd aanmelden.

Humanitas Jeugdsupport is een maatjesproject voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar uit de regio 's-Hertogenbosch en Oss. Daarbij richt Jeugdsupport zich specifiek op jongeren die te maken hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Jongeren komen voor het programma Jeugdsupport in aanmerking als zij behoefte hebben aan iemand die hen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen, iemand bij wie zij zich thuis voelen en/of iemand waaraan zij zich kunnen spiegelen.

Jongeren Jeugdsupport

Meer vertrouwen in de toekomst

Humanitas Jeugdsupport koppelt de jongeren aan een vrijwilliger. De vrijwilliger staat als maatje naast de jongere. Samen ondernemen zij gezellige activiteiten. Daarnaast biedt de vrijwilliger gezelschap, vertrouwen en steun bij praktische zaken. Een goede match is erg belangrijk. Daarom vraagt de coördinator altijd nadat een jongere en een vrijwilliger hebben kennisgemaakt of ze het zien zitten met elkaar. De vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de jongere is de basis van waaruit vragen en problemen op andere vlakken kunnen worden aangepakt. Jongeren worden gesterkt in hun eigen mogelijkheden met als resultaat dat zij met meer vertrouwen naar hun toekomst kijken. Doel van het programma is uiteindelijk dat de jongeren na ongeveer 12 maanden weer beter functioneren in het dagelijks bestaan. Hun zelfredzaamheid is vergroot en een sociaal isolement is voorkomen, dan wel doorbroken. Als dat nodig is wordt de ondersteuning verlengd met 6 maanden.

Meer informatie

Aanmelden voor Humanitas Jeugdsupport, als vrijwilliger of als deelnemer, kan bij coördinator Pieter Driessen via 06-35120775 en jeugdsupport.db@humanitas.nl. Meer informatie over Humanitas Jeugdsupport vind je op de website van Humanitas 's-Hertogenbosch.

Terug naar het nieuwsoverzicht