Gezin in Balans nu ook voor gedetineerde vaders

Kun je een goede vader voor je kinderen zijn als je achter de tralies zit? En hoe bereid je je voor op de terugkeer naar je gezin? Dit voorjaar onderzoekt Humanitas Gezin in Balans of gedetineerde vaders hierbij hulp nodig hebben van een vrijwilliger. Ook vaders uit ’s-Hertogenbosch kunnen een beroep doen op Humanitas Gezin in Balans tijdens en na hun detentie.

Tot nu toe hielpen de vrijwilligers van Humanitas Gezin in Balans alleen moeders tijdens en na hun gevangenschap. Daarbij richtte Humanitas Gezin in Balans zich vooral op moeders die er in de opvoeding alleen voor staan. Zij hebben vaak een zwakke maatschappelijke positie, schulden en huisvestingsproblemen. Deze moeders worden geconfronteerd met vragen zoals ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik in de gevangenis zit?’, ‘Wie zorgt er voor mijn kinderen tijdens mijn afwezigheid?’ en ‘Hoe ga ik om met mijn schuldgevoel?’.

Vrijwilliger van Gezin in Balans in gesprek met ex-gedetineerde moeder

Proef

Natuurlijk worden niet alleen moeders, maar ook vaders met deze vragen geconfronteerd wanneer zij in de gevangenis belanden. Humanitas Gezin in Balans onderzoekt dit voorjaar daarom of gedetineerde vaders hulp nodig hebben van een vrijwilliger. De vaders krijgen tijdens de proef individuele hulp en kunnen deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten in de gevangenissen in Breda, Amerswiel en Zuydenbos. Ook kunnen de vaders deelnemen aan de activiteit ‘Wie let er op de kleintjes?’.

Onderzoek

Humanitas voert daarnaast een onderzoek uit in samenwerking met studenten en docenten van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, medewerkers van enkele penitentiaire inrichtingen (PI’s), geestelijk verzorgers en vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas Gezin in Balans. De onderzoekers voeren gesprekken met gedetineerde vaders en medewerkers van de PI’s. Ook spreken zij met collega-organisaties zoals Exodus, Gevangenenzorg Nederland en de Rode Antraciet in België. Doel van het onderzoek is om na te gaan of er behoefte is aan deze vorm van hulp voor gedetineerde vaders.

Terug naar het nieuwsoverzicht