Humanitas kartrekker in strijd tegen eenzaamheid

Humanitas is de kartrekker van Coalitie Erbij als het gaat om de bestrijding van eenzaamheid in ’s-Hertogenbosch. Dat maakte wethouder Geert Snijders bekend tijdens het Nationaal Eenzaamheidscongres op donderdag 25 september 2014 in de Verkadefabriek. In het kader van het tweejarig project ‘Versterking Lokale aanpak’ van Coalitie Erbij, brengt Humanitas de komende periode in kaart wat verschillende organisaties in ’s-Hertogenbosch doen aan het thema eenzaamheid. Dat doet Humanitas samen met Welzijn Divers.

Eenzaamheid is een complex probleem. Een probleem dat veel organisaties bezighoudt. Gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties: allemaal proberen zij op de één of andere manier eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Toch zijn deze organisaties er tot nu toe nog niet in geslaagd dit probleem structureel op te lossen. Volgens Coalitie Erbij ligt de oplossing in een integrale aanpak op lokaal niveau. Er is geen aparte aanpak en aparte sociale infrastructuur nodig. Het thema eenzaamheid moet juist een plek krijgen binnen al bestaande werkwijzen en structuren. Coalitie Erbij ondersteunt daarom zogenoemde ‘koploperplaatsen’. Dit zijn gemeenten waar op lokaal niveau samen wordt gewerkt aan het thema eenzaamheid. Begin 2014 werd bekend dat ’s-Hertogenbosch één van de nieuwe koploperplaatsen is geworden. Daarmee ondersteunt Coalitie Erbij nu in totaal 20 gemeenten.

Wethouder Geert Snijders maakt bekend dat Humanitas één van de kartrekkers van Coalitie Erbij is. Foto: Coaltie Erbij.

Wat doet Humanitas?

Humanitas levert als kartrekker actief een bijdrage aan de totstandkoming van een integrale aanpak van het thema eenzaamheid op lokaal niveau. Humanitas doet dat niet alleen, maar samen met Welzijn Divers. Het komende jaar gaan we aan de slag met het verzamelen van informatie over hoe verschillende organisaties in ’s-Hertogenbosch eenzaamheid proberen te voorkomen of te verminderen. Wat werkt wel? Wat werkt niet? En hoe kunnen deze organisaties de krachten bundelen? Doel is te komen tot een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe de verschillende organisaties in ’s-Hertogenbosch gezamenlijk de eigen kracht van eenzame mensen kunnen versterken.

Meer informatie

Op de website van Coalitie Erbij leest u het volledige verslag van het Nationaal Eenzaamheidscongres 2014. Wilt u meer informatie? Of wilt u meedenken over hoe we kunnen komen tot een integrale, lokale aanpak van het thema eenzaamheid? Neem dan contact op met Rogier van den Heuvel, projectbestuurslid bij Humanitas, via shertogenbosch@humanitas.nl. Wij komen graag in contact met organisaties zoals bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, scholen, sportclubs, hobbyclubs, verenigingen en bedrijven.

Het Nationaal Eenzaamheidscongres 2014. Foto: Coalitie Erbij.

Terug naar het nieuwsoverzicht