Humanitas MentorMaatjes sluit schooljaar af

Het is weer bijna zomervakantie. Dat betekent dat de MentorMaatjes van Humanitas afscheid nemen van de leerlingen die zij het afgelopen schooljaar hebben begeleid. In totaal ronden in de regio 's-Hertogenbosch bijna 30 MentorMaatjes het begeleidingstraject met hun leerling af. Tegelijkertijd kunnen nieuwe vrijwilligers zich al als MentorMaatje voor het volgende schooljaar aanmelden. De voorbereidende training start begin september.

Eén van de MentorMaatjes van Humanitas die binnenkort afscheid neemt van 'haar' leerling is Ilse, studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het afgelopen schooljaar heeft zij een leerling begeleid uit groep 7 van basisschool Het Rondeel in 's-Hertogenbosch. Ilse heeft haar geholpen met een aantal schoolvakken, maar ook met het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Ilse: "Ik vond het fijn dat ik elke woensdagmiddag weer klaar kon staan voor mijn leerling. Het contact dat we hadden was vertrouwd. Eigenlijk vond ik alles leuk: het helpen met het schoolwerk, het werken aan de hulpvraag en de activiteiten die we samen ondernamen."

Nu het schooljaar bijna is afgelopen, rond Ilse de begeleiding met een goed gevoel af. Onlangs heeft haar leerling een spreekbeurt gehouden op school; een echte overwinning. Ilse: "Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn leerling het volgend jaar alleen af kan. Ze heeft een beter zelfbeeld ontwikkeld, waardoor ze ook meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Daarnaast kan ze beter voor zichzelf opkomen." Ter gelegenheid van het afscheid zijn alle MentorMaatjes en leerlingen van basisschool Het Rondeel gezamenlijk een hapje gaan eten in de binnenstad. Ilse: "Het meest ga ik de vrolijkheid en gezelligheid missen. Mijn leerling heeft zich dit jaar super ingezet. De vooruitgang die ze heeft geboekt, is mooi om op terug te kijken."
Humanitas MentorMaatjes

Het programma MentorMaatjes van Humanitas is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs die behoefte hebben aan een maatje dat hen op school een extra steuntje in de rug biedt. De MentorMaatjes van Humanitas zijn jonge studenten of werkenden, meestal tussen de 18 en 35 jaar. Zij spreken gedurende één schooljaar wekelijks met de leerling af op school. Door het leerplezier, het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen te vergroten, presteren zij uiteindelijk beter op school. Aanmelden, als MentorMaatjes of als leerling, kan altijd via coördinator Caroline Verschuuren, c.verschuuren@humanitas.nl of (06) 16 80 65 95.

Terug naar het nieuwsoverzicht