Humanitas MentorMaatjes zet nieuwe stap

Het programma MentorMaatjes van Humanitas 's-Hertogenbosch start in januari 2015 met een nieuw project: 'Een Nieuwe Stap'. Het project 'Een Nieuwe Stap' richt zich op leerlingen in de regio 's-Hertogenbosch die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zij worden door een MentorMaatje voorbereid op de nieuwe schoolsituatie. Doel is leerproblemen en schooluitval te voorkomen. Op dit moment worden de eerste MentorMaatjes getraind. Naar verwachting starten de eerste koppelingen dit voorjaar.

Om te voorkomen dat leerlingen gaan spijbelen of zelfs uitvallen, kunnen scholen al vele jaren een beroep doen op een MentorMaatje van Humanitas. De MentorMaatjes helpen de leerlingen met hun huiswerk, praten over wat hen bezighoudt en helpen ze om weer positief met school aan de slag te gaan. Tot nu toe was Humanitas MentorMaatjes altijd een schoolbased project: de school meldt de leerlingen aan en de begeleiding vindt ook op school plaats. De MentorMaatjes zijn relatief jong, gemiddeld zo'n 24 jaar oud, en begeleiden de leerlingen gedurende één schooljaar. Daarbij is er alleen in incidentele gevallen contact met de ouders of andere gezinsleden. Bij het project 'Een Nieuwe Stap' verandert deze werkwijze.

Nieuw project, nieuwe werkwijze

Humanitas MentorMaatjes wil met het project 'Een Nieuwe Stap' leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voorbereiden op de nieuwe schoolsituatie en de veranderende omstandigheden. Doel is leerproblemen en schooluitval te voorkomen. Tot dusver niks nieuws. Toch verschilt de werkwijze van het nieuwe project op een aantal punten van de gebruikelijke werkwijze van Humanitas MentorMaatjes. Zo kunnen niet alleen scholen, maar ook ouders, opvoeders en verwijzers leerlingen aanmelden voor 'Een Nieuwe Stap'. De begeleiding vindt niet meer per definitie op school plaats: er wordt gekozen voor een omgeving waar de leerling zich het prettigst bij voelt. Het project 'Een Nieuwe Stap' zet ook oudere MentorMaatjes (30+) in om met de leerlingen op te trekken. Zij hebben meer levenservaring en kunnen daardoor beter inspelen op de gezinssituatie van de jongeren. Bovendien zijn zij beter in staat in te spelen op specifieke ondersteuningsvragen van de ouders of opvoeders, iets wat ook nieuw is in vergelijking met het standaard programma van Humanitas MentorMaatjes.

Leerlingen en MentorMaatjes Een Nieuwe Stap

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project 'Een Nieuwe Stap'? Wilt u misschien een leerling aanmelden voor het project? Of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Viola Majoie, coördinator van MentorMaatjes via 06-12778026 of V.Majoie@humanitas.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht