Humanitas ’s-Hertogenbosch helpt gescheiden ouders en hun kinderen

Humanitas ’s-Hertogenbosch heeft dit voorjaar het project Begeleide OmgangsRegeling (BOR) opgezet. Het project is bedoeld voor ouders die het bij een scheiding om wat voor reden dan ook niet eens kunnen worden over de omgangsregeling voor hun kinderen. De eerste vrijwilligers zijn half april 2013 na een uitgebreide training gecertificeerd. Zij zijn er helemaal klaar voor om nu te worden ingezet!

Elk kind heeft recht op contact met beide ouders. Hoewel gescheiden ouders verplicht zijn om een omgangsregeling vast te leggen, valt de uitvoering hiervan in de praktijk niet altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uitkomen. Het is in een dergelijke situatie belangrijk dat kinderen niet de dupe worden van de spanningen tussen hun ouders. Het project BOR is met dat doel opgezet.

Vrijwilligers bieden een steuntje in de rug

BOR werkt met ervaren, betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Zij ondersteunen ouders bij de uitvoering van de omgangsregeling. Samen met de ouders spreken zij af hoe zij dit doen. Zij kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de overdracht van de kinderen als de ouders niet goed meer met elkaar overweg kunnen. Maar zij kunnen ook helpen met het halen en brengen van de kinderen van de ene ouder naar de andere. Voorop staat dat de vrijwilligers er in het belang van het kind zijn. Hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe sneller zij een plek tussen hun gescheiden ouders kunnen vinden. De eerste vrijwilligers zijn half april 2013 na een uitgebreide training gecertificeerd. Zij zijn er helemaal klaar voor om nu te worden ingezet!

Toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling

Aan BOR zijn geen kosten verbonden. BOR is bedoeld voor gescheiden ouders met één of meer kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Belangrijk is dat beide ouders bereid zijn mee te werken. Ook moet ten minste één van de ouders in de gemeente ’s-Hertogenbosch of regio Maasland (Oss, Bernheze en Maasdonk) wonen. Na aanmelding koppelt de coördinator de ouders en kinderen aan een vrijwilliger. Alle vrijwilligers werken op basis van gelijkwaardigheid met de ouders en kinderen. Zij doen niet aan dossiervorming. Het streven is dat ouders binnen een half jaar weer zelfstandig de omgang kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken wordt er geregeld een evaluatiegesprek gehouden met de coördinator en de vrijwilliger.

Ouders en kinderen hebben baat bij de ondersteuning!

Humanitas ’s-Hertogenbosch is niet de eerste afdeling die het project BOR nu opzet. Eerder hebben bijvoorbeeld de afdelingen in Leeuwarden, Assen en Helmond het project ook al opgezet. De ervaring met andere BOR-initiatieven in Nederland leert dat ouders en kinderen baat hebben bij de ondersteuning. In ongeveer 70 procent van de gevallen lukt het ouders zelf na de begeleidingsperiode tot een regeling te komen. De meerwaarde van BOR is vooral gelegen in het feit dat er sprake is van een praktisch, vraaggericht, laagdrempelig aanbod door een levenservaren, getrainde en gemotiveerde vrijwilliger.

Meer weten?

Wil je je gezin aanmelden bij het project? Of wil je graag als vrijwilliger aan de slag bij BOR? Neem dan contact op met de coördinator van het project, Joland Widdershoven. Je kunt haar mailen (bor.denbosch@humanitas.nl) of bellen (06-35115521).

Terug naar het nieuwsoverzicht