Humanitas start met nieuw programma: Kind Veilig Thuis

Humanitas ’s-Hertogenbosch start in juni 2014 met een nieuw programma: Kind Veilig Thuis. Het programma Kind Veilig Thuis wil door de inzet van vrijwilligers meer stabiliteit en continuïteit bieden aan gezinnen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Humanitas ’s-Hertogenbosch werkt intensief samen met de Jeugdregio Noordoost-Brabant, Bureau Jeugdzorg Noordoost-Brabant en Bureau van Montfoort om het programma Kind Veilig Thuis op te zetten. De opzet en ontwikkeling van het programma wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant.

In Noordoost-Brabant zijn er bijna 3.000 kinderen die begeleid worden door Bureau Jeugdzorg en waarbij al dan niet een OTS-maatregel (Onder Toezicht Stelling) van kracht is. Zij krijgen veelal te maken met een groot aantal verschillende hulpverleners, doordat de zorg is opgedeeld in verschillende hulptrajecten. Kinderen die vaak al veel ingrijpende en traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt, krijgen steeds opnieuw te maken met breuken in relaties. Het gebrek aan stabiliteit en continuïteit heeft grote negatieve gevolgen voor deze kinderen.

Meer stabiliteit en continuïteit door vrijwilligers

Juist voor gezinnen in de jeugdzorg is het van groot belang dat ze niet alleen te maken krijgen met professionals, maar dat ze ook kunnen bouwen op volwassenen die vanuit persoonlijke betrokkenheid een relatie met hen aangaan en steun bij de opvoeding bieden. Vaak is er in deze gezinnen echter geen of nauwelijks ondersteuning mogelijk vanuit het eigen sociale netwerk. Het programma Kind Veilig Thuis wil daarom vrijwilligers inzetten. Door de inzet van een vrijwilliger, naast een professional, ontstaat er meer stabiliteit en continuïteit waardoor een OTS-maatregel verkort of misschien wel voorkomen kan worden. De steun bij de opvoeding komt daarmee weer terug waar die hoort: in de eigen omgeving van het gezin, bij ‘gewone’ mensen.

De rol van de vrijwilliger

De vrijwilligers van Kind Veilig Thuis worden ingezet in gezinnen waarin de thuissituatie een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van het kind of de kinderen. De vrijwilliger krijgt een taak in het bewaken en bevorderen van de veiligheid, maar Jeugdzorg blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen. De vrijwilliger versterkt de eigen kracht van het gezin. Door steun te bieden op die punten waar het gezin steun bij wil, stimuleert de vrijwilliger de gezinsleden hun eigen oplossingen bedenken en vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden. Daarnaast helpt de vrijwilliger het gezin om het eigen netwerk te versterken en te leren benutten, zodat het zonder of met minder professionele hulp verder kan.

Intensieve training en begeleiding

Vrijwilligers verbinden zich voor een langere periode (ten minste een jaar) aan een gezin, omdat zij zo zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit binnen het gezin. Alle vrijwilligers volgen een intensieve training die is samengesteld door Humanitas en Bureau van Montfoort. Humanitas ’s-Hertogenbosch en Jeugdzorg koppelen de vrijwilligers aan de gezinnen. Gedurende het gehele traject worden de vrijwilligers begeleid door een coördinator van Humanitas, middels individuele gesprekken, themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten. Uiteraard wordt het gezin niet alleen door de vrijwilliger van Humanitas, maar ook door een professional van Bureau Jeugdzorg begeleid. De professional maakt samen met het gezin een plan om een OTS-maatregel, dan wel uithuisplaatsing, te voorkomen. De vrijwilliger zoekt samen met het gezin naar oplossingen en mogelijkheden om dit plan vorm te geven, maar rapporteert niet aan de professional.

Vrijwilligers gezocht!

Het programma Kind Veilig Thuis start in de regio Noordoost-Brabant (Oss, ’s-Hertogenbosch, de Meijerij, Uden-Veghel, Land van Cuijk). Humanitas ’s-Hertogenbosch zoekt nog vrijwilligers uit deze regio die het als een uitdaging ervaren een gezin in de jeugdzorg te ondersteunen. Wil je weten wat we van je verwachten? En wat je er voor terug krijgt? Bekijk dan de vacature op de website. Interesse? Neem dan contact op met Pascale Zegers, coördinator Kind Veilig Thuis, via 06 18 06 17 31 of via p.zegers@humanitas.nl. De voorbereidende training start 16 september 2014 in 's-Hertogenbosch.

Terug naar het nieuwsoverzicht