Humanitas Thuisadministratie werkt!

De doorlooptijd van één jaar; de vaste structuur die deelnemers aanleren; de begeleiding aan huis en uiteraard de deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid van de vrijwilliger. Dit alles maakt dat Humanitas Thuisadministratie werkt, blijkt uit recent onderzoek van twee hogescholen.

De schuldhulpverlening is de afgelopen jaren behoorlijk in beweging. Door de economische crisis raken steeds meer mensen in financiële problemen. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die tot de risicogroep behoorden, nu treft het ook hogere inkomensgroepen. Tegen deze achtergrond is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. De wet omschrijft ‘wat’ gemeenten moeten realiseren, maar niet ‘hoe’. Gemeenten mogen dus zelf bepalen hoe zij lokaal beleid vormgeven.

Effectieve schuldhulp

Om de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten is het programma ‘Op weg naar een effectieve schuldhulp’ gestart. Het programma wil gemeenten en haar partners ondersteunen bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bijstellen van beleid. De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam kregen in het kader van dit programma opdracht een onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening.

Hoe hebben de onderzoekers het precies aangepakt?

De Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam evalueerden acht veel gebruikte interventies in de schuldpreventie. Het project Thuisadministratie van Humanitas was er daar één van. Het onderzoek werd uitgevoerd bij Humanitas Nijmegen. De onderzoekers voerden daar meerdere gesprekken met de coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers. Zo konden zij uiteindelijk bepalen hoe effectief Humanitas Thuisadministratie nu daadwerkelijk is. 

En? Wat zijn de resultaten?

“De kracht van de werkwijze van Humanitas lijkt te liggen in de combinatie van een degelijke financiële kennis van zaken, een goede kennis van het hulpverleningsaanbod en normaal menselijk contact”, concluderen de onderzoekers. “De deelnemer voelt zich op zijn gemak bij de vrijwilliger en kan zich daarom goed concentreren op de opdrachten”. De onderzoekers laten zien dat het project Humanitas Thuisadministratie ook enkele andere succesfactoren kent: de doorlooptijd van één jaar, de vaste structuur die deelnemers aanleren en de begeleiding aan huis.

Meer weten?

Lees dan het complete onderzoeksrapport ‘Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Op weg naar effectieve schuldhulp’. Of kijk eens op de website van het programma ‘Op weg naar een effectieve schuldhulp’. Hier wordt alle relevante informatie voor gemeenten en haar partners over schuldhulpverlening bij elkaar gebracht. Ook kun je jezelf daar abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden van al het nieuws rondom effectievere schuldhulpverlening.

Terug naar het nieuwsoverzicht