Humanitas-vrijwilligers ondersteunen gedetineerden bij re-integratie

Humanitas ’s-Hertogenbosch start in 2014 met een nieuw project in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Vrijwilligers zullen gedetineerden begeleiden, motiveren en adviseren bij de activiteiten die zij ondernemen om zich voor te bereiden op hun re-integratie in de maatschappij. Naar verwachting worden begin maart de eerste vrijwilligers ingezet, nadat zij de voorbereidende training hebben afgerond.

Van gedetineerden wordt verwacht dat zij zich op eigen kracht voorbereiden op hun re-integratie in de maatschappij. En dat zij hun zaken zelfstandig weten te regelen. Om dit te faciliteren zijn in diverse PI’s Re-IntegratieCentra (RIC’s) ingericht. In een RIC kunnen gedetineerden terecht met een hulpvraag op één van de vijf leefgebieden: gemeente, wonen, werk en inkomen, financiën, schulden en zorg. De gedetineerde kan zo zelf bijdragen aan het voorbereiden van een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Inzet van Humanitas-vrijwilligers

Ook in de PI Vught is een RIC ingericht. De PI Vught wil vrijwilligers inzetten in het RIC om de gedetineerden te begeleiden, motiveren en adviseren. De PI Vught heeft Humanitas ’s-Hertogenbosch benaderd om deze vrijwilligers te werven, trainen en begeleiden. Het is niet voor de eerste keer dat Humanitas samenwerkt met het gevangeniswezen. Vrijwilligers van het project Gezin in Balans worden al jaren lang met succes ingezet in vrouwengevangenissen in heel Nederland om gedetineerde moeders tijdens en na hun detentie te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. De uitstekende, jarenlange samenwerking tussen Humanitas en het gevangeniswezen, was voor de PI Vught één van de redenen ook in het RIC Humanitas-vrijwilligers te willen inzetten.

PI Vught

Helemaal Humanitas

Humanitas ’s-Hertogenbosch is ervan overtuigd dat het nieuwe project in de RIC in de PI Vught goed past binnen de Humanitas-waarden. Catherine Boerman, coördinator van het nieuwe project in de RIC in de PI Vught, vertelt: “De Humanitas-vrijwilligers die aan de slag gaan in het RIC zullen de gedetineerden ondersteunen bij het zelfstandig regelen van hun zaken. Het is niet de bedoeling dat zij hen werk uit handen nemen. Met welke zaken de vrijwilliger precies helpt, bepaalt de gedetineerde. Net zoals bij alle andere projecten van Humanitas, zullen de vrijwilligers werken op basis van gelijkwaardigheid. Zij staan niet boven de gedetineerden, maar naast hen en proberen samen met hen te zoeken naar antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen.”.

Zinvolle bijdrage

Humanitas-vrijwilligers kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de re-integratieactiviteiten van de gedetineerden die een bezoek brengen aan het RIC. Zij kunnen bijvoorbeeld meekijken bij het inschrijven bij een woningbouwvereniging, voorbeelden geven van sollicitatiebrieven of helpen bij het in contact komen met schuldeisers. Doordat de gedetineerden zich voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij, zullen zij meer vertrouwen krijgen dat zij het na hun detentie zelf gaan redden. Dat kan een positief effect hebben op hun gemoedstoestand tijdens hun detentie. Bovendien vermindert ook de kans op recidive wanneer gedetineerden zich goed voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij.

Terug naar het nieuwsoverzicht