Jeugdsupport: voor kwetsbare jongeren

In februari 2014 ontving Humanitas 2 miljoen euro uit de extra trekking van de Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage ontwikkelt Humanitas, onder andere, het nieuwe programma Jeugdsupport. Het programma Jeugdsupport gaat vrijwilligers inzetten ter ondersteuning van kwetsbare jongeren die te maken hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Humanitas ’s-Hertogenbosch en Humanitas Eindhoven zijn, naast vier andere Humanitas-afdelingen, door het Landelijk Bureau geselecteerd om de komende drie jaar gezamenlijk dit nieuwe programma verder te ontwikkelen. Humanitas ’s-Hertogenbosch en Humanitas Eindhoven werken hierbij intensief samen met Juvans en Topaze.

Voor jongeren die te maken hebben met jeugdzorg of jeugdhulpverlening geldt dat bij het bereiken van hun 18e verjaardag deze hulpverleningsstructuren wegvallen, omdat ze meerderjarig zijn geworden. Al enige tijd wordt er door diverse betrokkenen op gewezen dat dit voor een bepaalde groep jongeren een extra risico en moeilijkheden oplevert.

Kwetsbaar

Veel jongeren die te maken hebben met jeugdzorg of jeugdhulpverlening krijgen geen of nauwelijks ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. Zij hebben geen ouders, familieleden, vrienden of kennissen die hen kunnen helpen met het kiezen van een opleiding, het zelfstandig gaan wonen of het voeren van een eigen administratie. Hoe triest ook, voor sommige van deze jongeren bestaat het sociale netwerk zelfs voornamelijk uit hulpverleners. Daarnaast hebben deze jongeren vaak ook de nodige problemen waardoor ze in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Deze problemen zijn niet opeens ‘over’ op hun 18e. Het bereiken van de 18-jarige leeftijd betekent bovendien voor die jongeren die in gesloten instellingen verblijven, dat zij gedwongen op zoek moeten naar een eigen kamer, daar waar andere jongeren er voor kunnen kiezen nog even thuis te blijven wonen.

Van mens-tot-mens

Het nieuwe Humanitas-programma Jeugdsupport wil ondersteuning bieden aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar die contact hebben of hebben gehad met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Humanitas Jeugdsupport zet daarom vrijwilligers in als ‘maatje’. De vrijwilligers van Humanitas Jeugdsupport denken met de jongeren mee over oplossingen die nodig zijn om een veilige leefomgeving te waarborgen. En de vrijwilligers helpen de jongeren om na een lange geschiedenis in de jeugdzorg weer te vertrouwen op volwassenen en een toekomst op te bouwen. Dat zit in de eerste plaats in de persoonlijke relatie en het contact van mens-tot-mens. De vrijwilliger staat naast de jongere, niet erboven. Ook bouwt de vrijwilliger een persoonlijke en vertrouwelijke relatie op met de jongere. Iets wat voor jongeren in een kwetsbare situatie vaak een unieke ervaring is. De vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de jongere is de basis van waaruit vragen en problemen op andere vlakken kunnen worden aangepakt.

Jongere en maatje Humanitas Jeugdsupport

Zelfredzaamheid

Jongeren komen voor het programma Jeugdsupport in aanmerking als zij behoefte hebben aan een vrijwilliger die hen kan ondersteunen bij het oplossen van alledaagse problemen, iemand bij wie zij zich thuis voelen, iemand waar zij zich aan kunnen spiegelen. Humanitas Jeugdsupport richt zich specifiek op die jongeren die moeite hebben met het maken van contact, tijd nodig hebben om een vertrouwensrelatie op te bouwen en de wederkerigheid die dat vraagt niet altijd aankunnen. Jongeren kunnen zich op eigen initiatief aanmelden. Ook kunnen professionals van onder andere Juvans en Topaze dit doen. Doel van het programma Jeugdsupport is dat de jongeren na ongeveer 12 maanden weer beter functioneren in het dagelijks bestaan. Ook heeft het programma als doelstelling de zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten en sociaal isolement te voorkomen, dan wel te doorbreken. De ondersteuning kan, indien nodig, verlengd worden met 6 maanden.

Verdere ontwikkeling

Humanitas ’s-Hertogenbosch en Humanitas Eindhoven zijn door het Landelijk Bureau geselecteerd om samen de komende drie jaar het programma Jeugdsupport verder te ontwikkelen. Ook vier andere Humanitas-afdelingen zijn geselecteerd: Groningen, Twente, Amsterdam en Rijnland. Naar verwachting start de werving en selectie van vrijwilligers in september. Daarna volgt een uitgebreide training en kunnen de eerste vrijwilligers worden gekoppeld.

Terug naar het nieuwsoverzicht