MentorMaatjes maken het verschil

Wist je dat het zelfvertrouwen van leerlingen groeit door deelname aan Humanitas MentorMaatjes? 60% van de meisjes en 58% van de jongens heeft meer zelfvertrouwen aan het einde van het schooljaar. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau La Base. Op donderdag 13 maart 2014 werden alle onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens het symposium ‘Humanitas MentorMaatjes in de praktijk’.

Humanitas MentorMaatjes is een project voor leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Studenten en werkenden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar begeleiden de leerlingen gedurende een schooljaar gemiddeld één uur per week. Daarbij staan de leervragen en -doelen van de leerling centraal. In de praktijk blijkt dat er een bepaalde volgorde zit in de begeleiding. In het begin is de begeleiding vooral gericht op het verbeteren van de schoolprestaties, later verschuift het leerdoel van leerlingen vaak naar het verbeteren van sociale en schoolse vaardigheden.

Hoe effectief is Humanitas MentorMaatjes?

Onderzoeksbureau La Base heeft in opdracht van Humanitas onderzoek gedaan naar de effectiviteit van MentorMaatjes. Het onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2012 - 2013. In totaal hebben de onderzoekers 385 vragenlijsten afgenomen, zeven diepte-interviews gehouden en twee keer een focusgroep-discussie gevoerd over Humanitas MentorMaatjes. Ook hebben de onderzoekers een literatuurstudie verricht naar het effect van vergelijkbare mentorprojecten.

Meer zelfvertrouwen…

Uit het onderzoek blijkt dat het zelfvertrouwen van leerlingen groeit door deelname aan Humanitas MentorMaatjes. 60% van de meisjes en 58% van de jongens heeft meer zelfvertrouwen aan het einde van het schooljaar. Daarnaast toont het onderzoek aan dat ook de sociale vaardigheden van leerlingen groeien in de loop van het mentorjaar. Leerlingen gaan makkelijker met andere mensen om en maken minder ruzie. Toch groeit het sociale netwerk van leerlingen niet in de periode van deelname. Wel zijn leerlingen positiever over de kwaliteit van het contact met leeftijdsgenoten en volwassenen.

… en ook de schoolse vaardigheden en de motivatie groeien

Het onderzoek van La Base laat ook zien dat de schoolse vaardigheden van leerlingen die deelnemen aan Humanitas MentorMaatjes groeien. Leerlingen zeggen aan het eind van het schooljaar bijvoorbeeld dat zij vaker op tijd komen en vaker om hulp vragen als ze iets niet weten.  Daarnaast blijkt dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs hun huiswerk vaker op tijd inleveren en vaker samenwerken met klasgenoten. Het mentorjaar heeft ook positieve effecten op de motivatie van leerlingen. Leerlingen uit het basisonderwijs zijn gemotiveerder om goede cijfers te halen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs spijbelen minder.

Verbeteren de schoolprestaties ook?

Het onderzoek toont aan dat leerlingen uit het basisonderwijs beter presteren op rekenen aan het einde van het mentorjaar. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs halen hogere cijfers voor Nederlands. Tegelijkertijd scoren leerlingen uit het basisonderwijs slechter op taal en leerlingen uit het voortgezet onderwijs slechter op wiskunde. MentorMaatjes gebruikt deze onderzoeksresultaten om in de toekomst de training en begeleiding van de mentormaatjes te verbeteren. Er zal meer aandacht worden besteed aan de voortgang van de leerling op deze hoofdvakken. Ondanks deze onderzoeksresultaten schatten leerlingen, mentormaatjes en schoolcontactpersonen de kans om over te gaan aan het einde van het mentortraject hoger in dan bij aanvang.

Meer informatie

Download het onderzoeksrapport van La Base downloaden. Er is een korte publieksversie beschikbaar met daarin een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook kun je kiezen voor het uitgebreide onderzoeksrapport ‘Mentoring in het onderwijs: een gezamenlijke inspanning’.

Terug naar het nieuwsoverzicht