Ondersteuning jongeren krijgt impuls

Humanitas afdeling ’s-Hertogenbosch gaat de ondersteuning aan jongeren in 2017 verder stimuleren. Onder het mom ‘Opgroeien, dat doe je samen!’ worden nieuwe initiatieven genomen en al bestaande activiteiten geïntensiveerd. Verschillende campagnes zijn erop gericht om het netwerk te verbreden en meer naamsbekendheid te creëren, waardoor Humanitas uiteindelijk meer deelnemers en meer vrijwilligers kan verbinden. Op 26 januari gaf het thema Opgroeien hiervoor de aftrap met de eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst in de Gruyterfabriek.

Netwerkbijeenkomst
Humanitas organiseerde op donderdagmiddag 26 januari in De Gruyterfabriek een netwerkborrel voor bekende en potentiele verwijzers uit stad en regio, die in het werkveld te maken hebben met jongeren. Voor medewerkers uit onderwijs, jeugdzorg en buurtzorg vormen vrijwilligers van Humanitas een mooie aanvulling op de professionele ondersteuning. Op een informatieve en speelse manier maakten de geïnteresseerden kennis met de verschillen tussen een coach en een maatje en leren ze de activiteiten kennen.

Opgroeien
De activiteiten MentorMaatjes, Coach4Youth!, Jeugdsupport en Gevaarlijke Liefde vormen het thema Opgroeien bij Humanitas afdeling ’s-Hertogenbosch. Vrijwilligers ondersteunen jongeren met hulpvragen op verschillende vlakken. Zo richten mentormaatjes zich op school gerelateerde vragen zoals de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. De coaches van Coach4Youth! helpen jongeren verder met doelen op gebied van werk of studie die jongeren zichzelf stellen. De maatjes van Jeugdsupport bieden jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdhulpverlening een luisterend oor, aandacht en ondersteuning. De voorlichting van Gevaarlijke Liefde stimuleert bewustwording en preventie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag binnen (seksuele)relaties.

Vrijwilligers helpen jongeren
Jongeren van 10 tot 25 jaar kunnen bij Humanitas Opgroeien terecht voor een coach, maatje of sparring partner. Deze vrijwilligers krijgen een uitgebreide training en staan klaar voor iemand die een steuntje in de rug nodig heeft.

Terug naar het nieuwsoverzicht