Ook na detentie een steuntje in de rug

Humanitas Succesvol Terugkeren start vanaf mei 2015 in 's-Hertogenbosch met een speciaal schuldenspreekuur voor ex-gedetineerden die behoefte hebben aan extra begeleiding bij het op orde brengen en houden van hun administratie. Humanitas wil met het schuldenspreekuur ervoor zorgen dat ex-gedetineerden weer de regie krijgen over hun eigen financiën. Dit kan de kans op recidive terugdringen. De eerste vrijwilligers die de ex-gedetineerden gaan ondersteunen tijdens het schuldenspreekuur worden binnenkort getraind.

Veel ex-gedetineerden hebben zulke hoge schulden, dat zij hulp nodig hebben van de gemeentelijke schuldhulpverlening om de situatie weer onder controle te krijgen. Vaak komen zij hier echter niet voor in aanmerking. Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds strenge toelatingseisen gaan stellen. Zo moet een eventuele verslaving onder controle zijn, en wordt van mensen ook verwacht dat zij hun administratie op orde hebben gebracht en hun vaste lasten (weer) betalen. Als dat nog niet is geregeld, is een schuldregeling uitgesloten. Meestal bieden gemeenten dan wel de mogelijkheid om deel te nemen aan een programma waarbij de financiële administratie weer op orde wordt gebracht. Voor ex-gedetineerden zijn deze programma's echter te licht opgezet. Daardoor blijven zij vaak met hoge schulden zitten die een succesvolle terugkeer in de samenleving belemmeren.

Succesvol Terugkeren

Tegenwoordig kunnen gedetineerden in veel PI's al tijdens hun detentie in zogenoemde Re-IntegratieCentra (RIC) hun boetes en schulden bevriezen of hier betalingsregelingen voor treffen. Daarbij worden ze in de PI Vught en de PI Grave ondersteund door vrijwilligers van het programma Succcesvol Terugkeren van Humanitas. Om gedetineerden na detentie te kunnen blijven ondersteunen, is in 's-Hertogenbosch nu ook buiten de PI een RIC ingericht. Hier kunnen ex-gedetineerden terecht met vragen over wonen, werk, zorg, identiteitspapieren en schulden. Het schuldenspreekuur van Humanitas Succesvol Terugkeren vindt ook plaats in dit buiten-RIC. Tijdens het schuldenspreekuur helpen vrijwilligers ex-gedetineerden hun administratieve zaken weer op een rijtje te zetten. Als blijkt dat er sprake is van problematische schulden, werkt de vrijwilliger toe naar een situatie waarbij de ex-gedetineerde in aanmerking komt voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Ex-gedetineerden zonder hoge schulden leren hoe zij weer zelfstandig hun financiële administratie kunnen voeren.

Buiten-RIC in 's-Hertogenbosch

Thuisadministratie

Het ondersteunen van deelnemers bij het op orde brengen en houden van hun administratie, is niet nieuw voor Humanitas. De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie begeleiden ook deelnemers die de grip op hun financiën of andere administratie zijn kwijtgeraakt. Succesvol Terugkeren heeft gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van Thuisadministratie om het schuldenspreekuur op te zetten. Toch verschilt de werkwijze van Succesvol Terugkeren op een aantal punten van die van Thuisadministratie. Zo begeleiden de vrijwilligers van Thuisadministratie de deelnemers thuis, terwijl de ex-gedetineerden straks gevraagd worden naar het buiten-RIC te komen. Daarnaast worden de vrijwilligers die de ex-gedetineerden begeleiden tijdens het schuldenspreekuur getraind in hoe zij moeten omgaan met terugval en terugvalpreventie, iets wat bij Thuisadministratie natuurlijk niet aan de orde is.


Het buiten-RIC bevindt zich in het pand van Stichting Exodus aan de Sonniusstraat 3 in 's-Hertogenbosch. Op donderdag 21 mei 2015 om 16.00 uur wordt het officieel geopend door Ton Rombouts, burgemeester van 's-Hertogenbosch, en Jan Molmans, locatiemanager van Exodus.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht