Opvoeden? Humanitas biedt ondersteuning

Op woensdag 17 juni 2015 starten weer vijf nieuwe vrijwilligers van Humanitas doorstart met de voorbereidende training. Na vier weken zijn zij klaar om aan een gezin gekoppeld te worden. De vrijwilligers van Humanitas doorstart bieden ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 7 tot 15 jaar. Ze zorgen voor een beetje extra aandacht en proberen de zelfredzaamheid van alle gezinsleden te versterken. Coördinator Jacqueline Vermeulen vertelt uitgebreid over het programma: "Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat ouders niet langer het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan".

In elk gezin kan het wel eens een tijdje minder goed lopen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Jacqueline: "Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat één van de kinderen extra zorg vraagt, dat er relatieproblemen zijn, of dat er sprake is van ziekte. In zo'n situatie is het fijn om tijdelijk een steuntje in de rug te krijgen." Gezinnen komen op verschillende manieren bij Humanitas terecht. Ze kunnen zich rechtstreeks aanmelden, maar ook worden doorverwezen. Jacqueline: "Dit kan door het Centrum voor Jeugd en Gezin, een schoolmaatschappelijk werker, de huisarts, het wijkteam of een andere betrokken organisatie. Vaak bellen ze ons om te horen of een vrijwilliger van doorstart iets kan betekenen voor het betreffende gezin en bespreken dat daarna eerst met het gezin. Als het gezin open staat voor de ondersteuning, maakt één van de coördinatoren een afspraak voor een intake bij het gezin thuis."

Flinke dosis levenservaring

De vrijwilligers van Humanitas doorstart variëren in leeftijd over het algemeen tussen de 40 en 60 jaar. Ze hebben zelf kinderen of met kinderen gewerkt. Jacqueline: "Onze vrijwilligers weten uit eigen ervaring dat opvoeden niet altijd gemakkelijk is. En dat het fijn is als je bij iemand terecht kunt. " De vrijwilligers van doorstart beschikken over een flinke dosis levenservaring. Verder zijn ze door hun achtergrond, ervaring en persoonlijke interesses heel divers. Jacqueline: "Die diversiteit helpt ons om een geschikte vrijwilliger aan een gezin te koppelen. Elk gezin is tenslotte uniek. Na de intake hebben we meestal vrij snel een idee over welke vrijwilliger bij het gezin past. Het is belangrijk dat er een klik is tussen het gezin en de vrijwilliger. Om die reden volgt er altijd een kennismaking. De coördinator belt na de kennismaking zowel de ouder als de vrijwilliger om te horen hoe voor hen de kennismaking is verlopen en of ze een vervolgafspraak willen maken."

Tijd en aandacht

De meeste vrijwilligers van Humanitas doorstart gaan één keer per week op bezoek bij het gezin dat zij ondersteunen. Jacqueline: "Een bezoekje duurt twee tot vier uur. Doordat de vrijwilliger een dagdeel per week beschikbaar is, is er ruimte om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Zo kan de vrijwilliger bijvoorbeeld met de moeder en de kinderen naar de speeltuin gaan. Maar het is ook mogelijk dat de vrijwilliger de ouder ondersteunt bij een moeilijk gesprek met een instantie of helpt om samen die berg post nu eens weg te werken." Jacqueline vertelt dat het haar ervaring is dat gezinnen de extra tijd en aandacht van een vrijwilliger prettig vinden: "Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat ouders niet langer het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Afhankelijk van wat een gezin nodig heeft, kan de ondersteuning ook heel praktisch gericht zijn. Bijvoorbeeld samen uitzoeken welke sportmogelijkheden er zijn voor de kinderen en of er eventuele financiële middelen zijn om dit te betalen. Of net dat ene kind in het gezin een beetje extra aandacht geven door samen een spelletje te doen, iets te knutselen of een spreekbeurt voor te bereiden."

Afscheid

Gemiddeld duurt de ondersteuning van een vrijwilliger van Humanitas doorstart tien tot twaalf maanden. Jacqueline: "Wanneer een vrijwilliger op een gegeven moment in een voortgangsgesprek met de coördinator vertelt dat ze zich overbodig voelt, is dit vaak een signaal dat de ondersteuning afgebouwd kan worden. De vrijwilliger bespreekt met het gezin hoe ze de frequentie van de afspraken kunnen verlagen. Een belangrijk moment is natuurlijk het afscheid. Door het wekelijkse contact ontstaat er een band tussen de vrijwilliger en het gezin. Vaak wordt het afscheid een speciaal moment en doen ze nog één keer iets leuks samen. Ze gaan dan bijvoorbeeld nog een keer koffie drinken met iets lekkers erbij. Of met z'n allen een ijsje eten in de speeltuin."


Op dit moment heeft Humanitas doorstart 30 vrijwilligers; 17 vrijwilligers zijn gekoppeld aan een gezin dat ze wekelijks met veel plezier bezoeken. Aanmelden (als gezin of als vrijwilliger) kan altijd. Neem contact op met coördinator Jacqueline Vermeulen via doorstart.db@humanitas.nl of 06 247 00 393.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht