Startconferentie Bossche Coalitie Erbij: samenwerking noodzakelijk

Humanitas 's-Hertogenbosch en Welzijn Divers hadden voor de startconferentie van de Bossche Coalitie Erbij op 25 juni 2015 een breed spectrum aan organisaties en initiatieven uitgenodigd. Wethouder Paul Kagie opende de conferentie; onderzoekster Anja Machielse hield een presentatie over het signaleren van eenzaamheid en de deelnemers discussieerden in groepjes over een 11-tal stellingen over eenzaamheid en samenwerking. Verschillende deelnemers geven hieronder een reactie op de bijeenkomst.

José van der Wardt, vrijwillig ouderenadviseur (VOA) was moderator bij het groepje dat stelling nr. 3 behandelde, die luidde 'In Den Bosch weten we elkaar te vinden bij de aanpak van eenzaamheid'. José: "Voor samenwerking zijn bijeenkomsten als deze nodig. Ik zag dat mensen elkaar aanspraken en meteen aanknopingspunten vonden om mee verder te gaan. Dat is mooi. Waar ik zelf bezorgd over ben, is het steeds wisselen van beroepskrachten bij de betrokken organisaties. Continuïteit is in dit soort processen belangrijk."

Jose van der Wardt

Kunstenares Mo van Hal maakte een fotoboek met verhalen over twee kluizenaars in Rosmalen. "Ik heb geen oordeel over hun keuzes en hun levens, voor mij gaat het om de schoonheid van hun eenzaamheid. Daaruit spreekt een grote kracht en dat maakt hen authentiek." Van ieder verkocht boek, gaat er € 5,- naar Humanitas ter ondersteuning van projecten tegen eenzaamheid.

Mo van Hal

Sociale wetenschapper en onderzoeker dr. Anja Machielse hield een presentatie en sprak de hoop uit dat eenzaamheid een normaal thema wordt. "Eenzaamheid hoort bij het leven en is niet altijd op te lossen, wel te verzachten. Het is een stille problematiek die grote gevolgen kan hebben. Dan spreek ik van welzijnsrisico's (kwaliteit van leven, geluksgevoel), gezondheidrisico's (depressie, psychosomatische aandoeningen, zelfdoding) en participatierisico's (buiten de samenleving staan). Het levert de maatschappij veel op als eenzaamheid wordt aangepakt. Bewustwording en samenwerking van zowel beroepskrachten en burgers is daarvoor een voorwaarde."

Anja Machielse

Ondernemer Emily van Steijn heeft Ouderentijd opgezet voor ouderen die gedwongen veel alleen zijn. Haar bedrijf levert tegen betaling gezelschap, waarbij de afnemer bepaalt wat er gebeurt. "Dat kan wandelen zijn, een schouwburgbezoek, maar ook een goed gesprek. Ik zie mijn initiatief als innovatie, een nieuwe manier om eenzaamheid tegen te gaan. Die is financieel gezien niet voor iedereen weggelegd, dat is zo. Bij mij staan de persoonlijke benadering en betrouwbaarheid voorop; afspraken worden altijd nagekomen. Blijkbaar is daar vraag naar."

Emily van Steijn

Voor beleidsmedewerker Janneke van de Kreeke van woningcorporatie de Kleine Meierij, is het vanzelfsprekend dat er binnen haar organisatie aandacht is voor eenzaamheid. "Dat is verweven met het karakter van ons werk. Onze medewerkers komen gemakkelijk achter de voordeur. Zij kennen de huurders en bij zorgelijke signalen is een belletje zo gemaakt. Dat 'oog' hebben we al. Het is goed hier te ervaren en horen hoeveel initiatieven er al zijn. Daar kunnen we ons voordeel mee doen!"

Janneke van de Kreeke

Vrijwilliger Inge Hulsebosch (op de foto met collega Paul Neeleman) van het initiatief 'Eet met je hart' vertelt: "Eenzame 65-plussers worden persoonlijk uitgenodigd voor een lunch in een restaurant en daarvoor opgehaald en weer thuisgebracht. De horeca heeft ons omarmd en ondersteunt ons met leuke acties. We zijn inmiddels zo bekend dat we regelmatig gebeld worden met namen van mogelijke gasten. De lunch is een goede ingang om met mensen in gesprek te gaan en hen soms verder te helpen. We zijn alert op signalen en weten ook bij wie we terecht kunnen als dat nodig is. Deze startconferentie is goed voor de samenwerking; daar moet je het van hebben."

Inge Hulsebosch en Paul Neeleman

Politicus Antoon van Rosmalen van Groen Links: "Eenzaamheid is geen beleidsthema voor de gemeente, maar staat wel op de politieke agenda. Het is een complex probleem met veel oorzaken en weinig oplossingen. Door een lokale coalitie te vormen - en dat is de bedoeling van deze startconferentie - maak je uitwisseling mogelijk en kun je gericht iets doen. Anja Machielse draagt daar met haar verhaal aan bij: zij gaf in haar presentatie een richting en perspectief hoe je als professional en burger met eenzaamheid om kunt gaan."

Antoon van Rosmalen

Wethouder Paul Kagie deed niet alleen de aftrap van de conferentie, maar ook van de landelijke zomercampagne 'Wie nodig jij uit deze zomer?' Zijn kaart was voor 'Ton' die hij uitnodigde voor een potje biljarten. De zomeractie is voor iedereen, dus doe mee!

Paul Kagie

Foto's: Marieke van Gemert

Terug naar het nieuwsoverzicht