Over ons & onze sponsors

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. 

In de regio 's-Hertogenbosch bieden jaarlijks ruim 485 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 4000 deelnemers. Humanitas 's-Hertogenbosch werkt binnen vijf verschillende thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid.

Bestuur

De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas 's-Hertogenbosch worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur van Humanitas 's-Hertogenbosch bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:

  • Keesjan Goudswaard (voorzitter, PR & Communicatie, vrijwilligers- & scholingsbeleid, fondsenwerving)
  • Jos Richters (penningmeester)
  • Michelle van Rijn (secretaris)
  • Peter Beekhuizen (eenzaamheid, Computerhuis)
  • Joost Vroege (opgroeien)
  • L√©on Hessels (opvoeden)
  • Cees Maas (thuisadministratie, detentie)

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Humanitas 's-Hertogenbosch een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas 's-Hertogenbosch. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014