's-Hertogenbosch

Over ons

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. 

In de regio 's-Hertogenbosch bieden jaarlijks ruim 250 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 1000 deelnemers. Humanitas 's-Hertogenbosch werkt binnen vijf verschillende thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid.

Bestuur

De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas 's-Hertogenbosch worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur van Humanitas 's-Hertogenbosch bestaat op dit moment uit acht bestuursleden:

  • Keesjan Goudswaard (voorzitter, vrijwilligersbeleid & opleiding, eenzaamheid)
  • Peter Beekhuizen (penningmeester)
  • Carla Huijsing (secretaris, pr & communicatie)
  • Inge Seijkens (opgroeien)
  • Hetty Goudswaard-ten Brink (opvoeden)
  • Rogier van den Heuvel (detentie)
  • Wout Oliemeulen (fondsenwerving, computerhuis)
  • Yvon Dentener (thuisadministratie)

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Humanitas 's-Hertogenbosch een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas 's-Hertogenbosch. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen.