Onze afdeling

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. 

In de regio 's-Hertogenbosch bieden jaarlijks ruim 525 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 6.200 deelnemers. Humanitas 's-Hertogenbosch werkt binnen vijf verschillende thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid.

Bestuur

De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas 's-Hertogenbosch worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur van Humanitas 's-Hertogenbosch bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:

  • Marty van Dam (voorzitter)
  • Peter de Ruiter(penningmeester)
  • Joost Vroege
  • Cees Maas 

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Humanitas 's-Hertogenbosch een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas 's-Hertogenbosch. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen.

2020

2019

2018