's-Hertogenbosch

Over ons

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. 

In de regio 's-Hertogenbosch bieden jaarlijks ruim 250 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 1000 deelnemers. Humanitas 's-Hertogenbosch werkt binnen vijf verschillende thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid.

Bestuur

De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas 's-Hertogenbosch worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur van Humanitas 's-Hertogenbosch bestaat op dit moment uit acht bestuursleden:

  • Keesjan Goudswaard (voorzitter, vrijwilligersbeleid & opleiding, PR & Communicatie, fondsenwerving,)
  • Margreet de Ridder (secretaris, opvoeden)
  • Wim Wijnen (penningmeester)
  • Peter Beekhuizen (eenzaamheid, Computerhuis)
  • Inge Seijkens (opgroeien, detentie)
  • Cees Maas (thuisadministratie)

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert Humanitas 's-Hertogenbosch een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas 's-Hertogenbosch. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013