's-Hertogenbosch

Vacatures

 • Schoolcoördinatoren Humanitas MentorMaatjes

  De schoolcoördinatoren van MentorMaatjes regelen de inzet van vrijwilligers op een school. Deze vrijwilligers geven extra steun en begeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 • Coaches Humanitas Coach4Youth!

  De coaches van Coach4Youth! helpen jongeren bij het bereiken van hun persoonlijke doelen.

 • Vrijwilligers Humanitas Jeugdsupport

  De vrijwilligers van Jeugdsupport bieden ondersteuning aan jongeren uit de jeugdzorg.

 • Coaches Humanitas Succesvol Terugkeren

  De coaches van Succesvol Terugkeren helpen gedetineerden bij het voorbereiden van hun re-integratie. Dat doen zij in het Re-IntegratieCentrum in de PI Vught en de PI Grave.

 • Coaches Humanitas Succesvol Terugkeren voor het schuldenspreekuur

  De coaches van Succesvol Terugkeren helpen ex-gedetineerden met hun financiële administratie. Dat doen zij op het schuldenspreekuur van het Re-Integratiecentrum buiten de PI in 's-Hertogenbosch.

 • Taalmaatjes Humanitas Succesvol Terugkeren

  Humanitas Succesvol Terugkeren zoekt nieuwe vrijwilligers die als TAALMAATJE aan de slag willen gaan om gedetineerden te ondersteunen bij de taallessen in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Een deel van de gedetineerdenpopulatie is laaggeletterd. Dit geeft allerlei problemen ten aanzien van het...

 • Stage lopen

  Zoek jij een leuke stageplek? Het is bij sommige activiteiten van Humanitas 's-Hertogenbosch mogelijk om stage te lopen.

 • Betaalde functies

  De vrijwilligers van Humanitas worden ondersteund door beroepskrachten.

 • Vrijwillige Coördinatoren Humanitas Thuisadministratie gezocht

  De coördinatoren van Thuisadministratie ondersteunen en begeleiden vrijwilligers. Deze vrijwilligers helpen mensen met het ordenen van hun administratie.