's-Hertogenbosch

Stage lopen

Zoek jij een leuke stageplek? Humanitas ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk om studenten ervaring te laten opdoen in het toekomstige werkveld zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarom is het mogelijk om bij sommige activiteiten stage te lopen. Gezien de inhoud van het werk en het opleidingsniveau van de coördinatoren bieden wij uitsluitend stageplaatsen aan op hbo-niveau. Hieronder zie je bij welke activiteiten je mogelijk stage kunt lopen en of het gaat om een eerste-, tweede- of derdejaars stage.

Jeugdsupport

  • Wat? Als je stage loopt bij Humanitas Jeugdsupport bied je ondersteuning aan een jongere tussen de 12 en 25 jaar die te maken heeft (gehad) met jeugdzorg. Je verbindt je voor de duur van één jaar als maatje aan de jongere. Elke week hebben jullie ongeveer vier uur contact. De coördinator organiseert regelmatig intervisiegesprekken en thema- en terugkombijeenkomsten waar je aan deelneemt.
  • Bijzonderheden? Het is mogelijk om deze stage te combineren met een stage bij een andere activiteit van Humanitas ’s-Hertogenbosch.
  • Eerste-, tweede- of derdejaars stage? Het is alle drie mogelijk. Als je in het derde jaar van je opleiding zit is het mogelijk om tijdens je stage ook coördinatietaken uit te voeren.
  • Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv naar jeugdsupport.db@humanitas.nl.

MentorMaatjes

  • Wat? Als je stage loopt bij Humanitas MentorMaatjes begeleid je een leerling van de basisschool (uit groep 6 of hoger), de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs. Je verbindt je voor de duur van één jaar als maatje aan de leerling en richt je op het vergroten van het zelfvertrouwen, leerplezier en de ontdekkingsdrang. Elke week heb je gemiddeld één tot drie uur contact met de leerling. De coördinator organiseert regelmatig intervisiegesprekken en thema- en terugkombijeenkomsten waar je aan deelneemt.
  • Bijzonderheden? Het is mogelijk om deze stage te combineren met een stage bij een andere activiteit van Humanitas ’s-Hertogenbosch.
  • Eerste-, tweede- of derdejaars stage? Je kunt stage lopen bij Humanitas MentorMaatjes als je in het eerste of tweede jaar van je studie zit.
  • Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv naar mentormaatjes.db@humanitas.nl.   

Terug naar overzicht