's-Hertogenbosch

Vacature bestuurssecretaris

Humanitas ‘s-Hertogenbosch Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij zet zich in voor een samenleving waarin mensen actief hun eigen leven vormgeven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. De vrijwilligers bieden individuele ondersteuning (maatjes) aan mensen die het tijdelijk niet meer zelf kunnen. Zij worden daarbij ondersteund door beroepskrachten. De activiteiten van Humanitas zijn ondergebracht binnen thema’s; Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie, Eenzaamheid en Detentie.

De afdeling Humanitas ’s-Hertogenbosch e.o. heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een volwaardige partij in het maatschappelijk middenveld in de regio Den Bosch. Een achttal bestuurders, geven met plezier invulling aan hun taak. Zij zoeken, als gevolg van het vertrek van de huidige secretaris een vervanger die samen met hen de doorontwikkeling van Humanitas ’s-Hertogenbosch wil vormgeven. We zoeken een bestuurder die:

• Over bestuurlijke vaardigheden beschikt binnen de context van een vereniging.
• Affiniteit en/of Betrokkenheid heeft met het werkterrein “welzijn en zorg”.
• Kennis van en gevoel heeft voor (regionale) maatschappelijke/politieke ontwikkelingen.
• Ervaring heeft met gericht netwerken en lobbyen.
• Een rol van ‘spin in het web’ kan vervullen; verbindingen leggen en werkzaamheden coördineren.
• Woonachtig is in de regio ’s-Hertogenbosch.

We vragen:
• (Onbezoldigde) inzet van gemiddeld 2 dagdelen per week.
• Zich te verbinden aan de vereniging Humanitas door middel van een lidmaatschap.

We bieden:
• Een prettig team van collega bestuurders.
• Een introductieprogramma en gerichte opleidingsmogelijkheden.
• De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen of om deze verder te ontwikkelen.
• De kans om een persoonlijk netwerk op te bouwen met mensen in diverse soorten organisaties.
• Vergoeding van alle gemaakte reis- en onkosten.
• Een veelzijdige functie binnen een vrijwilligersorganisatie die volop in beweging is.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Keesjan Goudswaard, bestuursvoorzitter van de afdeling ‘s-Hertogenbosch e.o. via 06 5350 4428. Uw sollicitatiebrief kunt u mailen naar: shertogenbosch@humanitas.nl. De reactietermijn sluit op 1 juni 2016.

Terug naar overzicht