Humanitas Home-Start

‘We zaten in een periode, waarin de problemen elkaar in een sneltreinvaart opvolgden. Ik zat er goed doorheen toen Home-Start kwam helpen. Eindelijk was er structuur.’

Home-Start

En steuntje in de rug nodig?
Als gezin maak je wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, problemen op je werk, gebrek aan geld of spanningen met je partner. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger van Humanitas kan dan een steuntje in de rug bieden.

Wat is Home-Start?
Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 14 jaar en vanaf de 28e week van de zwangerschap. Er kunnen natuurlijk ook oudere kinderen in jouw gezin zijn. Als ouder geef je zelf aan wat jouw behoefte is. Jouw vraag staat centraal. De vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouder en hebben een voorbereidingstraining gevolgd om te kunnen werken volgens de Home-Start methode. De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een coördinator. Home-Start wordt in Nederland in veel gemeenten aangeboden. Daardoor zijn er steeds meer gezinnen die steun krijgen van Home-Start. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat ouders heel tevreden zijn over de steun van vrijwilligers. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om.

Hoe werkt het?
Je kunt jezelf aanmelden bij de Home-Start coördinator in jouw gemeente. Na aanmelding bespreek je met de coördinator hoe Home-Start je kan helpen. De ondersteuning wordt afgestemd op wat voor jou – of jouw gezin – nodig is. Daarna wordt de vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het klikt, komt de vrijwilliger elke week bij je thuis. In het begin leer je elkaar kennen en raak je vertrouwd met elkaar. Samen bespreek je op welke wijze je steun wilt of een helpende hand bij praktische zaken. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van jouw vraag.

Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen tot 14 jaar of vanaf de 28e week van de zwangerschap,  die woonachtig zijn in Smallingerland of Opsterland kunnen worden aangemeld.

Aanvullende Informatie over Home Start:
Home-Start is een gecertificeerd pro­gramma van Humanitas en wordt al 25 jaar succesvol aangeboden in ruim 130 gemeenten. Dit programma sluit goed aan bij het reguliere aanbod van profes­sionele organisaties en wil zwaardere hulpverleningstrajecten voorkomen. Getrainde vrijwilligers helpen ouders om weer positiever om te gaan met hun situatie. Home-Start speelt in op de kracht van ouders, zodat zij weer gaan geloven in hun eigen opvoedvaardig­heden. Vrijwilligers sluiten aan bij de vraagbehoefte van ouders en nemen het stuur niet over. Door een goede match tussen ouder en vrijwilliger ont­staat er al snel een vertrouwensband, waardoor ouders zichzelf kunnen zijn en alles bespreekbaar is. Vrijwilligers komen een dagdeel per week, zolang de ouder dat wenst. Gemiddeld is dat één jaar tot maximaal 1 ½ jaar. Dát het werkt is inmiddels door diverse onder­zoeken gebleken. Ouders waarderen deze vorm van hulp omdat het aansluit bij hun vraagbehoefte. Ze voelen zich begrepen en waarderen het dat vrijwil­ligers oordeelloos luisteren.

Ieder sociaal betrokken mens is in staat om een ander mens te helpen. Vrijwil­ligers zijn ervaringsdeskundigen. Zij zetten hun persoonlijke vaardigheden in en voelen zich betrokken bij het wel en wee van hun gezin. Ze luisteren en geven alleen advies als erom gevraagd wordt en ondernemen leuke dingen met het gezin. Vrijwilligers bieden hulp zonder voorwaarden en laten door voorbeeldgedrag zien hoe het soms effectiever kan. Home-Start speelt in op de kracht van ouders, maar ook de kracht van vrijwilligers die groeien door alles wat ze leren binnen de gezinnen en diverse bijeenkomsten. Nieuwe vrij­willigers volgen eerst een basistraining van zes dagdelen. Daarin komt de werkwijze van Home-Start aan bod en wordt geoefend met diverse praktijksi­tuaties. Er zijn terugkombijenkomsten, waarin de praktijkervaringen (anoniem) gedeeld worden. Vrijwilligers zijn het ‘goud’ van de organisatie en daarom wordt er veel in hen geïnvesteerd. Humanitas heeft een goede reiskosten regeling en jaarlijks worden diverse trainingen aangeboden en vrijwilligers­dagen georganiseerd.

Dit werk biedt vrijwilligers mogelijk­heden om in aanraking te komen met gezinnen waar je anders niet over de drempel stapt. Het geeft een bredere kijk op de maatschappij en leert men­sen relativeren. Maar bovenal geeft het veel voldoening als je een ouder weer positiever ziet worden en ze tegen je zegt: “Je kwam op het juiste moment en dit was net wat ik nodig had. Ik heb veel gehad aan je luisterend oor en voelde me begrepen” Daar doen we het voor! Maar ook voor de vrolijke gezichtjes van de kinderen die je op staan te wachten als je komt. Want als een ouder zich goed voelt, heeft dat ook een positief effect op omgang met de kinderen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!