Eerste groep vrijwilligers van Home-Start ontvangen certificaat.

Op 1 september 2017 is het project Home-Start in Zuidoost en Zuidwest Friesland gestart.
Maandag 18 december ontvingen de eerste 11 vrijwilligers het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus.

In zes dagdelen krijgen nieuwe vrijwilligers inzicht in de werkwijze en uitgangspunten van Home-Start. Ze leren de waarde kennen van hun eigen levenservaring en hun persoonlijke kwaliteiten en krijgen inzicht hoe ze dat in kunnen zetten in gezinnen die hulp vragen. Er wordt geoefend met praktijk situaties om beter zich te krijgen op ieders rol in het gezin. Cursisten leren hoe ze ouders kunnen bekrachtigen in de dingen die goed gaan. Het ‘op je handen blijven zitten’ en ouders motiveren en stimuleren komt ruimschoots aan bod. Tijdens de cursus komen de werkwijze en uitgangspunten van Home-Start uitgebreid aan bod en worden vaardigheden voor een goede communicatie geoefend. Uit evaluaties blijkt dat de deelnemers persoonlijk ook veel opsteken van de cursus, het geeft hen meer zelfinzicht. Home-Start zet zich in voor gezinnen met jonge kinderen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kwaliteit van de begeleiding valt of staat voor Home-Start nu eenmaal bij een goede match.

Vrijwilligers die gezinnen ondersteunen zijn over het algemeen zelf ouder en (her)kennen de vragen en problemen van jonge gezinnen. Zij delen hun eigen ervaring als ouder met andere ouders, waardoor de hulp als heel gelijkwaardig en laagdrempelig ervaren wordt. Opvoeden is niet gemakkelijk en je leven kan met de komst van kinderen door diverse omstandigheden soms op z’n kop kan staan. Vrijwilligers vormen eigenlijk het belangrijkste kwaliteitsinstrument: zij zijn ‘het goud van de organisatie’. 

Home-Start gaat ervan uit dat ieder mens het in zich heeft om anderen te helpen. Die hulp wordt geboden op basis van gelijkwaardigheid en vanuit respect voor de eigenheid van het gezin. Vrijwilligers leren om ouders de regie over hun leven te laten behouden en aan te sluiten bij het ritme van het gezin.

Op de laatste bijeenkomst krijgen alle vrijwilligers van de coördinator een certificaat van deelname en een boekje uitgereikt, als dank voor hun inzet.

Hierna zien de groepen elkaar weer om de 6 weken om ervaringen uit te wisselen en feedback te krijgen op praktijksituaties die zich voordoen in de gezinnen. 

Home-Start bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en wordt in 130 gemeenten in Nederland aangeboden. Belangstelling om mee te doen in Oost- en Weststellingwerf en Opsterland? Neem contact op met de coördinator, Margriet Verloop. Telefoon: 0651386583 of email: m.verloop@humanitas.nl 

Op de foto: De deelnemers en de coördinator.

Terug naar het nieuwsoverzicht