'Even iemand helpen'

Even iemand helpen is een nieuwe activiteit van Humanitas Smallingerland – Opsterland die begin 2017 zal starten. We  bieden hiermee hulp aan mensen die het even niet meer alleen redden. De hulp is bestemd voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, geestelijke of sociale beperking. Het gaat om even helpen. De hulp is er namelijk op gericht dat mensen op korte of iets langere termijn zelf weer de regie over hun leven kunnen overnemen. Het liefst moeten mensen zichzelf weer kunnen redden. Als dat niet kan, zullen personen uit het eigen netwerk in de familie of in de buurt de hulp moeten overnemen of is beroepsmatige hulp nodig. Bij het zoeken daarna wil Humanitas behulpzaam zijn.

Deze nieuwe activiteit zal de bestaande activiteiten: Vriendschappelijk huisbezoek, Steun bij rouw & Maatjes vervangen.

DEELNEMER MOET HET ECHT NIET ZELF KUNNEN

Humanitas helpt alleen als iemand het echt niet zelf meer kan. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat voordien een kennisof de partner voor belangrijke taken zorgde. Als deze persoon plotseling wegvalt, ontstaan er grote problemen. Hoe werkt bijvoorbeeld bankieren via internet? Hoe kan ik met het openbaar vervoer? Hoe vul ik die ingewikkelde formulieren in voor beroepsmatige hulp? Of wie gaat er met me mee naar het ziekenhuis als er een moeilijk of ingewikkeld gesprek met de dokter moet worden gevoerd? Alleen is dan ook echt alleen! In al die gevallen kijken we of iemand het echt niet zelf kan, of zelf hulp kan regelen.

HULP IS TIJDELIJK

Humanitas wil best eventjes helpen. Maar niet blijvend. De deelnemer moetzichzelf weer gaan redden. Of zelf op een andere manier ondersteuning regelen. Bij voorbeeld in de buurt of wijk, met familie of misschien door een beroepskracht. We verlenen dan kortstondig hulp en gaan met de deelnemer op zoek naar een meer duurzame oplossing. Bijvoorbeeld een mevrouw is eenzaam en wil graag meer contacten hebben. We komen dan een aantal keren langs en gaan na welke  mogelijkheden er zijn. Is er een wijkcentrum? Is er een organisatie die huisbezoek verzorgt? Is skypen met familieleden die ver weg wonen een mogelijkheid? Nog een voorbeeld. Iemand durft om wat voor reden dan ook niet meer alleen naar buiten. Een vrijwilliger van Humanitas wil dan best een tijdje met iemand gaan wandelen, winkelen of op een ander manier erop uitgaan Maar onze hulp is erop gericht dat iemand het weer zelf kan of durft. Lukt dit niet, dan moet er beroepsmatige hulp komen.

HET BLIJFT VRIJWILLIGERSWERK

Onze vrijwilligers kunnen veel, maar niet alles. Het zijn geen beroepskrachten en ze hebben geen beroepsopleiding. Vandaardat wij moeten begrenzen waarvoor en wanneer zij beschikbaar zijn. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen. Ze verzorgen ook geen patiënten. Vandaar dat de vervanging van mantelzorgers door ons niet wordt gedaan. Daarvoor zijn in onze ogen beroepskrachten nodig. Van onze vrijwilligers kan ook geen fysiek of geestelijk zwaar belastend werk worden gevraagd. Het gaat om gewone mensen, aan wie alleen maar normale eisen gesteld kunnen worden. Ze komen immers maximaal één keer per week.

HUMANITAS IS ER VOOR IEDEREEN

In de situaties die hier genoemd worden helpt Humanitas. Tenminste als we de goede vrijwilligers hebben! Humanitas is niet gebonden aan een kerkgenoot-schap of andere organisatie. We zijn onafhankelijk en zijn er voor iedereen.

Deze nieuwe activiteit vervangt de huidige activiteiten:

- Vriendschappelijk huisbezoek
- Steun bij rouw
- Maatjes

Voor deze drie activiteiten kunt u zich dus niet meer aanmelden.

Terug naar het nieuwsoverzicht