Huishoudelijk reglement

Vastgesteld op:  27 oktober 2020

Algemeen:

Afdeling Smallingerland - Opsterland is onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas, gevestigd te Amsterdam.

Het afdelingsreglement bevat het waarderings- en vergoedingenbeleid gebaseerd op de leidraad zoals die door het district is uitgebracht.

Missie Humanitas:

Humanitas ondersteunt mensen bij het actief vorm geven aan hun eigen leven.

Humanitas waarden:

Bij de uitvoering van onze diensten zijn vier waarden richtinggevend: verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en vraaggericht aanbod. De uitvoering geschiedt merendeels door vrijwilligers.  Zowel de projecten /activiteiten als de bestuurlijke ondersteuning worden (grotendeels) door vrijwilligers uitgevoerd.

Lees het volledige huishoudelijke regelement hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht