Kindervakantieweken 2017

Ook in 2017 organiseert Humanitas Smallingerland - Opsterland weer de kindervakantieweken.
Als vakantie er door omstandigheden niet in zit, kunnen de kinderen er toch lekker even tussenuit!

Planning Kindervakantieweken 2017.
Humanitas afd. Smallingerland/Opsterland.

6/7 jaar:
23  t/m 28 juli.Kampeerboerderij de Hullen in Roden.
(zondag t/m vrijdag)

8/9 jaar:
30 juli  t/m 5 aug. Kampeerboerderij de Boscamping in Appelscha.

10/11 jaar:
23  t/m 29 juli.Kampeerboerderij de Boscamping in Appelscha

11/12 jaar:
30 juli t/m 5 aug. Kampeerboerderij de Harmsdobbe in Bakkeveen

Kosten per kind € 100,00

  • De hoogte van de ouderbijdrage mag geen belemmering zijn om het kind niet aan te melden.

Bij  te veel aanmeldingen per leeftijdsgroep hanteren wij een wachtlijst.

De zomeropvang voor AD(H)D of autisme (ASS) zijn in Boscamping Appelscha

6-9 jaar:  31 juli t/m 4 aug.

9-12 jaar:  7 aug. t/m 11 aug.

 Per week is er plaats voor maximaal 18 kinderen.
In beide weken is de bezetting 1 vrijwilliger op 2 kinderen. 

  • De kosten van de Zomeropvang bedragen € 240,- per week

  • De kosten per kind bedraagt € 100,00

Opgave gaat op dezelfde wijze als aanmelding van de andere kampen.
Wanneer er een kind voor dit kamp wordt opgegeven, graag apart vermelden.
De plaatsingsbeslissing ligt bij de werkgroep Zomeropvang in Groningen.

 Aanmeldingen graag ontvangen voor 30 mrt.

Terug naar het nieuwsoverzicht