Smakelijk lezen

Smakelijk Lezen is een campagne van Humanitas District Noord. Met Smakelijk Lezen willen we aandacht vragen voor laaggeletterdheid. We zamelen geld in om onze vrijwilligersprojecten voor taalontwikkeling mogelijk te blijven maken.

Het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. We willen deze groei stoppen. Via scholing kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving en groei, geluk en gezondheid realiseren. Haak aan, help mee!

Doneren

Met jouw donatie draag je bij aan de toekomst van een kind. Wanneer een kind taalvaardig is, zal het zich ook op sociaal gebied beter bewegen. Op verschillende manieren wordt er daarom binnen District Noord actie gevoerd om gelden te genereren en aandacht voor de problematiek te vragen. Met jouw bijdrage zullen er in 2018 ongeveer 650 kinderen worden ondersteund door vrijwilligers van Humanitas. Klik hier om een donatie te doen.

Wat doet Humanitas?

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd de Nederlands taal leren. Humanitas District Noord heeft 15 afdelingen die zich inzetten voor de taalontwikkeling en -ondersteuning voor kinderen tot 12 jaar. Dit door voor te lezen en taalspelletjes te spelen met de kinderen met verschillende achtergronden. In 2016 hebben 574 vrijwilligers 607 kinderen ondersteund in de provincie Drenthe, Groningen en Friesland. We streven naar een groei van 10 procent in 2018. Meer over Taal District Noord

Waarom taal?

Door al vroeg kennis op te doen over taal kan dit bijdragen aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze kunnen zich uiten, verstaanbaar maken en zijn in staat om te communiceren met leeftijdsgenoten. Op deze manier is de kans groter dat zij zich goed kunnen ontwikkelen en een prettiger leven krijgen. 

Wanneer een kind te maken heeft met taalachterstand is het onzeker in de klas, maakt moeilijk vriendjes en durft al helemaal niet bij een (sport)vereniging. Terwijl dit alles een belangrijke rol speelt voor de (sociale) ontwikkeling van het kind. Taal, spel, sport en ook vrienden, school en verenigingen vormen een kind. De vrijwilligers van Humanitas dragen op een positieve manier bij in deze ontwikkeling door kind en gezin op speelse wijze in contact te brengen met taal.

Waarom voorlezen en taalspelletjes?

Van voorlezen is bekend dat het een van de beste manieren is om de taalontwikkeling en woordenschat van jonge kinderen te bevorderen en de fantasie te stimuleren. Minister Van Bijsterveldt:

“Voorlezen is de basis voor de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen kunnen al vanaf heel jonge leeftijd voorgelezen worden. Boeken die hun verbeelding prikkelen en verhalen waarin ze iets van zichzelf herkennen, kunnen leiden tot een levenslange liefde voor boeken, lezen en taal. Daar kunnen kinderen hun hele leven plezier en profijt van hebben.” (© website Rijksoverheid)

Hulp nodig?

Ben je zelf nog Nederlands aan het leren? Of is je Nederlands nog niet zo goed? Maar wil je toch je kinderen helpen de taal te leren? Vraag dan bij Humanitas om een voorleesvrijwilliger. Die komt één keer per week bij je thuis om je kind voor te lezen. Kijk welke afdeling bij jou in de buurt Voorlezen aanbiedt.

Vrijwilliger worden?

Vind jij het leuk om met kinderen bezig te zijn? Hou je van taal en voorlezen? Kun je een paar uur per week tijd vrijmaken? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Humanitas!

Terug naar het nieuwsoverzicht