Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid

Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 8 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter. Inmiddels zijn er 12 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland. 

De rol van de vrijwilliger

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Je leven kan met de komst van kinderen door diverse omstandigheden soms op z’n kop staan. Hulp van een ervaringsdeskundige is in veel gevallen een goede uitkomst. Daarom zet Home-Start zich in voor gezinnen met jonge kinderen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers die gezinnen ondersteunen zijn over het algemeen zelf ouder en (her)kennen de vragen en problemen van jonge gezinnen. Zij delen hun eigen ervaring als ouder met andere ouders, waardoor de hulp gelijkwaardig en laagdrempelig is.

De cursus; ook waardevol voor vrijwilliger

De vrijwilligers krijgen eerst een training waardoor iedereen dezelfde werkwijze heeft en werkt vanuit dezelfde Home-start gedachte. Het grootste doel van de training is leren hoe je goed in kunt spelen op de behoefte van het gezin. De vrijwilligers leren de waarde kennen van hun eigen levenservaring en hun persoonlijke kwaliteiten. Ze krijgen inzicht in hoe ze dat in kunnen zetten bij de gezinnen die hulp vragen. De vrijwilligers oefenen met praktijksituaties zodat ze beter zicht krijgen op ieders rol in het gezin. Ze leren hoe ze ouders bevestiging kunnen geven in de dingen die goed gaan. Ook oefenen ze vaardigheden voor een goede communicatie. Uit evaluaties blijkt dat de deelnemers persoonlijk ook veel opsteken van de cursus, het geeft hen meer zelfinzicht. De vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een gezin komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om feedback te krijgen op praktijksituaties die zich voordoen in de gezinnen.  

Word ook vrijwilliger

Home-Start bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en wordt in 130 gemeenten in Nederland aangeboden. Belangstelling om mee te doen in Oost-,  Weststellingwerf en/of Opsterland? Neem contact op met de coördinator, Margriet Verloop. Telefoon: 0651386583 of email: 
m.verloop@humanitas.nl

Meer informatie: www.home-start.nl/vrijwilligers

Terug naar het nieuwsoverzicht